PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Postilaatikko Portugaliin

Joulun pyhinä mediassa alkoi keskustelu Suomen perintö- ja lahjaverotuksesta. Yrittäjät harkitsevat muuttoa esimerkiksi Portugaliin tai Ruotsiin, jotta sukupolvenvaihdos tai äkillinen kuolemantapaus ei johtaisi mahdottomiin veroseuraamuksiin Suomessa. Netissä käydyssä keskustelussa mielipiteet jakautuvat molempiin suuntiin. Osa kritisoi (aiheestakin) Suomen perintö- ja lahjaverotuksen kiristymistä ja osa maastamuuttoa harkitsevien isänmaallisuutta. Samoin kriittistä keskustelua on herättänyt eläkeläisten muutto Portugaliin sekä Suomen ja Portugalin välinen verosopimus. Tietyin edellytyksin Portugali tarjoaa maahan muuttaville eläkeläisille verovapauden Suomesta saatuihin yksityisen puolen eläketuloihin. Julkisuudessa vaaditaan muutosta Suomen ja Portugalin verosopimukseen.

Menemättä poliittiseen keskusteluun oikeasta ja väärästä tai vireillä olevasta Suomen ja Portugalin verosopimusneuvottelusta, haluaisin korostaa, että kyseessä ei useinkaan ole ”kirjojen siirtäminen” Portugaliin tai Ruotsiin. Ulkomaille muutto on tyypillisesti pidempi prosessi, eikä se tapahdu hetkessä. Kun ihminen muuttaa pysyvästi ulkomaille, ei kyse ole ”verokikkailusta”, jota keskustelupalstoilla esitetään.

Jotta lahjaveroa ei irtaimen omaisuuden lahjoituksesta maksettaisi Suomeen, tulee lahjan saajaan ja lahjan antajan asua ulkomailla. Tämä tarkoittaa lahjaverotuksessa pääsääntöisesti sitä, että lahjan saajan sekä lahjan antajan vakituisen asunnon ja kodin tulee sijaita ulkomailla.

Käytännössä henkilöt joutuvat luopumaan asunnostaan ja kodistaan Suomessa. Tämä tarkoittaa tosiasiassa elämän ja elinympäristön muutosta, eikä kyseessä ole vain ”kirjojen siirtäminen” esimerkiksi Tukholmaan. Sekä lahjan saajan että lahjan antajan vakituisen asunnon ja kodin pitää sijaita Suomen ulkopuolella, jotta lahjaa ei verotettaisi Suomessa. Niinpä ulkomaille muutto tarkoittaa mahdollisesti isoa muutosta koko perheen elämään. Lasten koulu, perheen harrastukset ja elinympäristö vaihtuvat vieraaseen maahan.

Pysyvä ulkomaille muutto on usein pitkän harkinnan, mahdollisesti jopa vuosien prosessi, eikä päätös varmastikaan tapahdu puhtaasti verosyistä. Käytännössä pysyvä ulkomaille muutto tarkoittaa usein myös sitä, että aktiivisesta liiketoiminnan harjoittamisesta ja taloudellisista siteistä Suomeen luovutaan. Arvioinnissa painaa huomattavasti luopuminen sekä operatiivisesta toiminnasta perheyrityksessä että luonnollisesti myös sosiaalisista siteistä Suomeen. Moni asiaa harkinnut on tämän punninnan tehtyään päätynyt erilaiseen ratkaisuun.

Myös Portugaliin haaveileva eläkeläinen muuttaa käytännössä koko elämänsä Portugaliin. Tällainen muutos on luonteeltaan enemmän henkilökohtaiseen elämään liittyvä ratkaisu kuin verotuksen ohjaama päätös. Henkilö luopuu vakituisesta asunnostaan ja kodistaan Suomessa, jolloin hän käytännössä luopuu myös sosiaalisista siteistä ja ympäristöstään Suomessa. Portugalin verotuksen piiriin pääseminen tarkoittaa myös tosiasiallista oleskelua ja elämää Portugalissa, pelkästään postilaatikko Algarvessa ei riitä.