PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Puolan yritysverolainsäädäntöä uudistettu – konsernin sisäisten palvelu- ja lisenssiveloitusten vähennyskelpoisuutta rajoitettu merkittävästi

Puolan yritysverotusta koskevaan lakiin on vuoden 2018 alusta alkaen tullut voimaan vähennysrajoitus tietyn tyyppisille konsernin sisäisille palvelu- ja lisenssimaksuille. Muun muassa seuraavanlaiset palvelu- ja lisenssimaksut kuuluvat lain soveltamisalaan:

  • asiantuntijapalvelut tietyin poikkeuksin
  • markkinatutkimus, markkinointi, johto- ja hallintopalvelut
  • tiedon prosessointipalvelut
  • lisenssimaksut sekä vakuutus- ja takauspalkkiot.

On kuitenkin huomattava, että sekä lainsäädännössä että lain valmisteluaineistossa on vähennysrajoituksen piirissä olevat palvelut ja niihin liittyvät liiketoimet määritelty varsin laveasti. Myöskään verotuskäytäntöä ei asiasta vielä juurikaan ole, joten toistaiseksi ei ole täyttä varmuutta siitä, mitkä kaikki konsernin sisäiset veloituksen tulevat lopulta olemaan rajoituksen piirissä.

Aivan kaikkien palvelu- tai lisenssimaksujen vähennyskelpoisuutta ei rajoiteta, vaan pienimuotoiset palvelu- ja lisenssimaksut ovat täysin vähennyskelpoisia. Rajoituksen piiriin kuuluvien palvelu- ja lisenssimaksukulujen vähentämistä rajoitetaan vasta niiden ylittäessä vuositasolla 3 miljoonaa Puolan zlotya (n. 750 000 euroa). Tämän ylittävältä osalta kulujen vähennyskelpoisuutta on rajoitettu määrään, joka vastaa yrityksen käyttökatteelle (EBITDA) laskettua 5 %:n osuutta.

Lisäksi vähennysrajoitukseen on säädetty poikkeus palvelu- tai lisenssimaksuille, joiden hinnoitteluun on haettu Puolan verohallinnolta sitova kannanotto, eli niin sanottu Advance Pricing -sopimus (APA-sopimus).

Puolasta merkittäviä konserninsisäisiä palvelu- tai lisenssimaksuja veloittavien konsernien on suositeltavaa selvittää vähennysrajoitusten vaikutukset ja arvioida tarvittavia toimenpiteitä. Avustamme asiakkaitamme vähennysrajoitusten vaikutusten arvioinnissa, mahdollisissa APA-prosesseissa tai muissa tarvittavissa toimenpiteissä.

Lisätietoa Puolan uusista säännöksistä löytyy englanniksi