PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

KHO: purkupalvelun myynti ja purettavien romujen osto ovat kaksi erillistä liiketoimea

KHO katsoi purkuyhtiön suorittavan kaksi liiketoimea, kun purkuyhtiöllä on purkutyösopimuksen tai koneiden ostosopimuksen nojalla velvollisuus purkaa rakennus/koneet ja kuljettaa pois purkujätteet, jotka se voi – siltä osin kuin purkujätteeseen sisältyy metalliromua – myydä edelleen. Myytävän romun arvo tulee siten huomioida purkupalvelun tai koneiden oston arvonlisäverollisen hinnan määrittelyssä.

Yhtiö myi rakennusten purkupalvelua ja osti purettavia koneita ja laitteita. Purkuyhtiö sitoutui irrotettavan aineksen ja jätteiden asianmukaiseen poiskuljettamiseen ja käsittelyyn. Osa purettavista tavaroista oli sellaisia, jotka yhtiö saattoi myydä edelleen. Yhtiö pyrki ottamaan tarjoamassaan hinnassa nämä huomioon. Osapuolet eivät käsitelleet näitä neuvotteluissaan tai sopimuksessaan eikä kustannusarvioiden ja toteutuneiden tulojen tai kustannusten määrien ollut missään vaiheessa tarkoitus tulla toisen osapuolen tietoon. Asiassa oli kyse siitä, katsotaanko sopimusmalli vaihdoksi, eli kahdeksi erilliseksi liiketoimeksi. Vaihdossa molempien vastakkaisten liiketoimien arvonlisäverokäsittely määritellään itsenäisesti.

KHO pyysi asiaan ennakkoratkaisua EUT:lta (C-asia 410/1C-410/17). EUT totesi aiempaan tuomiokäytäntöönsä viitaten, että vastikkeena palveluiden suorituksesta voi olla tavaroiden luovutus, jos palveluiden suorituksen ja tavaroiden luovutuksen välillä on suora yhteys ja jos tavaroiden luovutuksen arvo voidaan ilmaista rahana. Kun purkutyöyhtiö saa rahallisen korvauksen lisäksi purkutyösopimuksen nojalla asiakkaaltaan kierrätyskelpoista metalliromua, jonka se voi myöhemmin myydä edelleen, kyse on tältä osin erillisestä tavaran luovutuksesta.

EUT:n ennakkoratkaisun mukaisesti KHO katsoi vuosikirjapäätöksessään KHO:2019:48, että molemmissa sopimusmalleissa purkutyösopimuksen nojalla suoritetaan kaksi liiketoimea: purku- ja kuljetuspalvelun myynti sekä romun/tavaran osto. Kierrätyskelpoinen metalliromu toimitetaan vastikkeellisesti, jos purkutyöyritys määrittää tälle luovutukselle arvon, jonka se ottaa huomioon hinnoittelussaan. Sillä, että purkujätteiden mahdollisesti sisältämän metalliromun määrästä ja arvosta ei ole sovittu purkutyösopimuksessa, ei ole merkitystä.

Päätös tarkoittaa sitä, että myyjän oma palvelumyynti ja vastaavasti tavaran myynti tulee merkitä laskulle erikseen.

Jos molemmat osapuolet ovat toiminnastaan arvonlisäverovelvollisia, päätös aiheuttaa vain hallinnollista työtä hinnoittelun ja raportoinnin osalta. Jos sen sijaan tavaroiden myyjä ei ole myynnistä arvonlisäverovelvollinen, tavaroiden hintaan ei lisätä arvonlisäveroa. Tavaroiden arvo kuitenkin korottaa purkuyhtiön arvonlisäverollisen palvelumyynnin hintaa, mikä lisää yhtiön arvonlisäverokustannuksia.

Vaihdon säännöksiä sovelletaan myös mm. erilaisiin yhteistyösopimuksiin. Ongelmallisia tilanteita aiheutuu erityisesti silloin, kun molemmat osapuolet eivät ole toiminnastaan arvonlisäverovelvollisia.