PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Pysäköintihalliin sovellettiin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosenttia

Pysäköintihalli rinnastettiin autotallirakennukseen, johon sovelletaan vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosenttia.

Korkein hallinto-oikeus antoi 28. maaliskuuta 2017 ratkaisun (KHO 2017:45) koskien sitä, tuliko pysäköintihalliin soveltaa vakituisten asuinrakennusten veroprosenttia vai yleistä kiinteistöveroprosenttia. Tapauksessa oli kyse yhtiöstä, joka omisti tontin, tontilla sijaitsevan asuinkerrostalon ja yhteisomistuksessa kuuden muun asunto-osakeyhtiön kanssa tontin pihakannen alla sijaitsevan pysäköintihallin. Yhtiön osakkeet tuottivat oikeuden hallita asuinhuoneistoja yhtiön omistamassa asuinrakennuksessa sekä autotalli- ja pienajoneuvopaikkoja yhtiön osittain omistamassa pysäköintihallissa.

Pysäköintihalli oli yhtiön välittömässä omistuksessa ja sijaitsi samalla tontilla yhtiön omistaman asuinkerrostalon kanssa. Yhtiön omistamat ja hallinnoimat autopaikat olivat olleet sen asukkaiden käytössä ja pysäköintihalli oli palvellut kiinteistön asumistoimintoa. Näillä perusteilla korkein hallinto-oikeus katsoi, että pysäköintihallia oli pidettävä autotallirakennukseen rinnastettavana rakennuksena, johon sovelletaan vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosenttia.

Kiinteistöverolain mukaan rakennuksen veroprosentti määräytyy pääsääntöisesti rakennuskohtaisesti. Lain mukaan vakituisen asunnon veroprosenttia sovelletaan kuitenkin myös vakituiseen asuinrakennukseen liittyviin erillisiin talous- ja autotallirakennuksiin. Aikaisemmassa oikeuskäytännössään korkein hallinto-oikeus on todennut, että pysäköintihallia pidetään kiinteistöverotuksessa lähtökohtaisesti muuna kuin asuinkiinteistönä (KHO 2009:26). Kyseisen aikaisemman ratkaisun olosuhteet poikkesivat kuitenkin huomattavasti nyt annetusta ratkaisusta, eikä sille siten voitu antaa tässä tapauksessa merkittävää ennakkoarvoa.