PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Pysäköintiyhtiön toiminta voi olla arvonlisäverollista myös asukaspysäköinnissä

Alueiden vuokraus ajoneuvojen pysäköintiä varten on ollut arvonlisäverollista 1.1.2017 lainmuutoksen jälkeen. Verohallinto on kuitenkin useissa tilanteissa katsonut, ettei pysäköintitoiminta ole arvonlisäverollista. Viimeaikaisessa oikeuskäytännössä on katsottu, että erillisen pysäköintiyhtiön, joka ei omista muita tiloja, toiminta on arvonlisäverollista, kun yhtiöllä ei ole velvollisuutta luovuttaa paikkoja esimerkiksi hallinnanjakosopimuksen perusteella.

KVL katsoi 27.9.2018 antamassaan ennakkoratkaisussa 2018/40 näkemyksemme mukaisesti, että erillisen pysäköintiyhtiön toiminta oli arvonlisäverollista. Pysäköintipaikat olivat samaan rakennuskohteeseen kuuluneiden asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden asemakaavassa määriteltyjä velvoitepaikkoja. Velvoitepaikkojen käyttäjillä ei kuitenkaan tällä perusteella ollut oikeutta paikkojen käyttöön, eikä muutoinkaan etuoikeutta paikkoihin, vaan pysäköintipaikkojen käyttö edellytti aina käyttäjän ja pysäköintiyhtiön kesken erikseen solmittavaa sopimusta autopaikan käytöstä ja siitä suoritettavasta korvauksesta. Pysäköintiyhtiö toimi omalla riskillään ja hinnoitteli toimintansa markkinaehtoisesti.

Pysäköintiyhtiö ei omistanut asuin- tai liiketiloja. Kun pysäköintiyhtiöllä ei myöskään ollut velvollisuutta luovuttaa pysäköintipaikkoja saman rakennuskohteen kokonaisuuteen kuuluneille asunto-osakeyhtiöiden asukkaille tai kiinteistöosakeyhtiöiden liiketilojen vuokralaisille, pysäköintipaikkojen luovuttaminen ei muodostanut yhtä taloudellista kokonaisuutta näiden tilojen luovuttamisen kanssa. Pysäköintiyhtiön toiminta katsottiin siten arvonlisäverolliseksi alueiden vuokraukseksi kulkuneuvojen paikoitusta varten.

Pysäköintitoiminnan arvonlisäverokäsittely on ollut monessa tapauksessa tulkinnallinen vuoden 2017 alusta voimaan tulleen lakimuutoksen jälkeen (lue tästä lisää artikkelistamme). Sekä Verohallinto että Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö ovat haastaneet verokäsittelyä monessa tilanteessa.

Ennakkoratkaisu ei ole vielä lainvoimainen, mutta se noudattaa KHO:n vuosikirjapäätöksessä KHO:2018:108 esitettyjä perusteita siitä, millä edellytyksin erillisen pysäköintiyhtiön toimintaa voidaan kaavamääräyksistä huolimatta pitää arvonlisäverollisena.

KHO katsoi päätöksessään pysäköintitoiminnan arvonlisäverolliseksi vielä laajemmin kuin mistä nyt kyseessä olevassa ennakkoratkaisussa oli kyse. KHO:n päätöksen mukaan myös osakaspysäköintimaksua vastaan tapahtuva pysäköinti oli verollista, kun osakkaaksi pääsi kuka tahansa ostamalla yhtiön pysäköintiosakkeita, jotka oikeuttivat osakaspysäköintimaksua vastaan pysäköintiin mille tahansa vapaana olevalle nimeämättömälle pysäköintipaikalle ja kaikki pysäköintipaikat olivat myös vieraspysäköijien käytössä.

Päätösten perusteella erillisen pysäköintiyhtiön toiminta on arvonlisäverollista, kun pysäköintiyhtiö toimii itsenäisesti ja pysäköintioikeus perustuu yksinomaan pysäköintimaksun tai -vastikkeen maksamiseen.

Tämä mahdollistaa sen, että uudet pysäköintiyhtiöt pääsevät rekisteröitymään arvonlisäverovelvolliseksi ja vähentämään pysäköintilaitoksen rakentamiskustannuksiin sisältyvän arvonlisäveron kokonaisuudessaan, vaikka käyttäjiksi tulisi myös lähialueen asukkaita.