PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Rajat ylittävän verosuunnittelun raportointiohjeistus Verohallinnolta

Laki rajat ylittävien verosuunnittelurakenteiden ilmoittamisvelvollisuudesta tuli voimaan vuoden 2020 alusta ja lain tarkoittamien järjestelyiden ensimmäinen raportoinnin eräpäivä 31.8.2020 lähestyy. Tämän raportoinnin yhteydessä Verohallinnolle ilmoitettavana ovat kaikki 25.6.2018–30.6.2020 toteutetut järjestelyt, jotka täyttävät lain asettamat tunnusmerkit rajat ylittävästä verosuunnittelurakenteesta.

Jatkossa 1.7.2020 alkaen on ilmoitus annettava Verohallinnolle 30 päivän kuluessa siitä, kun järjestely on ylittänyt raportointikynnyksen.

Verohallinto on julkaissut oman ohjeensa raportoitavista järjestelyistä. Ohjeessa kuvataan kattavasti raportointiin liittyvä soveltamisala, vastuut, määräajat ja raportoinnin vaatimukset. 

 

Olemme aikaisemmin uutisoineet DAC6-direktiivin implementoinnin etenemisestä:

19.9.2019 (Veronkierron torjuntaa koskevien lakiesitysten valmistelu etenee)

21.11.2019 (Rajat ylittäviä järjestelyitä koskevaa raportointivelvollisuutta käsittelevä hallituksen esitys julkaistu)

11.5.2020 (Euroopan komissio ehdottaa lykkäystä DAC6-direktiiviin).