PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Rajat ylittävän verosuunnittelun raportointiohjeistus Verohallinnolta

Laki rajat ylittävien verosuunnittelurakenteiden ilmoittamisvelvollisuudesta tuli voimaan vuoden 2020 alusta ja lain tarkoittamien järjestelyiden ensimmäinen raportoinnin eräpäivä 31.8.2020 lähestyy. Tämän raportoinnin yhteydessä Verohallinnolle ilmoitettavana ovat kaikki 25.6.2018–30.6.2020 toteutetut järjestelyt, jotka täyttävät lain asettamat tunnusmerkit rajat ylittävästä verosuunnittelurakenteesta.