PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Rajat ylittävien liiketoimien ja järjestelyiden raportointi ja tietojenvaihto

Euroopan komissio julkaisi 21.6.2017 direktiiviluonnoksen, joka muuttaisi Euroopan unionin direktiiviä hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla. Direktiiviluonnoksen mukaan verovelvollisten olisi raportoitava tiettyjen edellytysten täyttyessä tällaisista järjestelyistä EU-maiden veroviranomaisille. Raportointivelvollisuus koskisi myös muita järjestelyjen toteuttamiseen osallistuvia tahoja, kuten konsulttiyhtiöitä. Lisäksi luonnoksessa ehdotetaan raportoitaviin järjestelyihin liittyvää automaattista tietojenvaihtoa EU:ssa.