PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Rakennuksen verotusarvon määräytyminen purku- ja korjaustöiden aikana

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että rakennuksen käyttötarkoitus määräytyi rakennusprojektin ajan rakennuksen aiemman käyttötarkoituksen mukaisesti.

Korkein hallinto-oikeus antoi 30. maaliskuuta 2017 ratkaisun (KHO 2017:49), joka koski rakennuksen verotusarvoa rakennusprojektin aikana. Yhtiö oli ostanut tammikuussa 2011 teollisuusrakennukseksi rakennetun ja aiemmin teollisuusrakennuksena käytetyn rakennuksen. Rakennukseen oli vuosina 2011–2013 tehty merkittävät purku- ja korjaustyöt, joiden valmistuttua rakennus oli otettu käyttöön toimistorakennuksena keväällä 2013. Asiassa oli kyse siitä, tuliko rakennuksen verotusarvo laskea vuosille 2012 ja 2013 teollisuusrakennukselle vai toimistorakennukselle vahvistettujen sääntöjen mukaisesti eli minä ajankohtana rakennuksen käyttötarkoituksen katsottiin muuttuneen.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että rakennuksen käyttötarkoituksen on luontevaa katsoa purku- ja rakennustöiden aikana pysyvän samana, joka se oli töiden alkaessa. Tämän vuoksi käyttötarkoituksen ei voitu katsoa muuttuneen verotuksessa ennen kuin rakennus oli otettu käyttöön uudessa käyttötarkoituksessa ja rakennusta oli pidettävä sen aiemman käyttötarkoituksen mukaisena teollisuusrakennuksena vuosien 2012 ja 2013 kiinteistöverotuksissa.