PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Rakentamista koskevan televisiosarjan vaikutus arvonlisäverovähennyksiin

KHO katsoi vuosikirjapäätöksessään KHO:2018:142, että TV-tuotantoon liittyen rakennettavasta asunnosta voi rakentamisaikana vähentää arvonlisäveron. Verottomaan käyttöön tulevan asunnon rakentamiseen liittyvät arvonlisäverovähennykset joudutaan kuitenkin palauttamaan, kun yhtiölle selviää, että asuntoa ei oteta valmistumisen jälkeen vähennykseen oikeuttavaan toimintaan.

Asiassa oli kyse televisiotuotantoalalla toimineen yhtiön rakennuttaman omakotitalon rakentamiskustannusten arvonlisäveron vähentämisestä. Yhtiö tuotti rakentamisvaiheista dokumentaarisen tv-sarjan. Talon lopullista käyttötarkoitusta rakennustöiden jälkeen ei vielä tiedetty.

KHO katsoi, että talon rakentaminen palveli ensisijaisesti talon rakentamista kuvaavan televisio-ohjelmasarjan tekemistä ja siten yhtiön arvonlisäverollista televisiotuotantotoimintaa. Yhtiö sai rakentamisaikana vähentää rakentamispalveluihin sisältyneen arvonlisäveron. Mikäli talo kuitenkin otettiin valmistumisen jälkeen arvonlisäverottomaan asumiskäyttöön eli rakennuksen ensimmäinen käyttö oli verotonta, tehdyt vähennykset oli palautettava heti, kun yhtiölle selvisi, ettei valmista taloa oteta yhtiön vähennykseen oikeuttavaan käyttöön.

Päätös on linjassa aiemman verotuskäytännön kanssa.

Uudisrakentamis- ja perusparantamiskustannusten arvonlisäveron vähennysoikeus määräytyy sen mukaan, mihin käyttöön rakennus otetaan investoinnin valmistumisen jälkeen.

Tehtyjä vähennyksiä tarkistetaan, mikäli rakennuksen arvonlisäverollisessa käytössä tapahtuu muutoksia valmistumisvuonna tai sitä seuraavana 9 kalenterivuotena. Sillä, että rakentaminen itsessään palvelee yhtiön arvonlisäverollista toimintaa ei siten ole merkitystä rakentamiskustannuksista käyttöönottohetkellä tehtävien arvonlisäverovähennysten kannalta.