PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Ranskalainen erikoissijoitusrahasto ei täyttänyt verovapauden edellytyksiä

Keskusverolautakunta katsoi 29.8.2019 antamassaan ennakkoratkaisussa (KVL 2019/32), ettei ranskalaista sopimusperusteista vaihtoehtorahastoa voitu rinnastaa verovuonna 2019 TVL 20 §:ssä eikä verovuonna 2020 TVL 20 a §:ssä tarkoitettuun erikoissijoitusrahastoon, jonka saama tulo olisi vapautettu verosta.