PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Ranskan hallitus esittää poikkeuksellisia lisäyksiä yritysverotukseen

Ranskan hallitus julkaisi 2.11.2017 lakiesityksen, joka sisältää kaksi poikkeuksellista lisäveroa yritysverotukseen. Lisäverot koskevat verovuosia, jotka päättyvät 31.12.2017 ja 30.12.2018 välisenä aikana.

Lakiesityksen mukaan lisäverot määräytyisivät seuraavasti:

  • Sellaisille yrityksille, joiden liikevaihto ylittää miljardi euroa, tullaan määräämään lisävero, joka vastaa 15 prosenttia yrityksen kyseisen verovuoden yritysveron määrästä (lasketaan määrästä ennen verohyvityksiä).
  • Sellaisille yrityksille, joiden liikevaihto ylittää kolme miljardia euroa, tullaan tämän lisäksi määräämään ylimääräinen lisävero, joka vastaa 15 prosenttia yritysveron määrästä.

Lisäveroilla pyritään kompensoimaan verotulojen menetystä, joka on aiheutunut Ranskan perustuslaillisen tuomioistuimen 6.10.2017 antaman ratkaisun (C-365/17) myötä. Ratkaisussa Ranskan perustuslaillinen tuomioistuin katsoi, että Ranskan määräämä 3 prosentin vero osingoille tilanteissa, joissa ranskalainen yhtiö jakoi uudelleen toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevalta tytäryhtiöltään saamiaan osinkoja, oli tietyin edellytyksin Euroopan unionin oikeuden vastainen. Osingoista peritty 3 prosentin vero määrättiin takautuvasti takaisin maksettavaksi, mistä on arvioitu aiheutuvan valtiolle 10 miljardin verotulojen menetys.