PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Ranskan voitonjakoa koskeva väärinkäyttölauseke rikkoi sijoittautumisvapautta

Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) antoi 7.9.2017 ennakkoratkaisun asiassa C-6/16, Eqiom ja Enka. EUT katsoi, että Ranskan osinkojen lähdeverovapautta rajoittava veronkiertosäännös oli sekä vastoin emo-tytäryhtiödirektiivin määräyksiä että rajoitti EU:n perustamissopimuksen turvaamaa sijoittautumisvapautta.