PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Robotiikkaa ja muita trendejä veroilmoitusrintamalta

Sähköisen ilmoittamisen pakollisuus kertoo omalta osaltaan siitä, mihin suuntaan maailma on menossa, eikä Suomi ole poikkeus. Pyrkimyksenä on siirtyä sähköisiin palveluihin kaikkien verolajien osalta, mikä toimiessaan helpottaa yritysten raportointia ja toisaalta mahdollistaa myöhemmin myös vaikkapa reaaliaikaisen verotuksen, johon on jo siirrytty joissain maissa. Kuten kollegani Juha Laitinen on pohtinut aiemmin arvonlisäverotuksen tiimoilta, hyödyntävät verohallinnot digitalisaatiota sekä automaatiota omissa kehitysprojekteissaan. Tämän vuoksi myös veronmaksajien on oltava hereillä, jotta eivät jää jalkoihin.

Samalla myös erilaisten compliance-velvoitteiden määrä on ollut ja tulee olemaan reippaassa kasvussa. Nykyisin ei voida enää ajatella, että jokaisessa yhtiössä olisi riittävä määrä henkilöitä, jotka näpyttelisivät käsin pyydetyt tiedot kaikkiin vaadittuihin lomakkeisiin. Yhtiöt haluavat pitää compliance-kustannuksensa kurissa sekä tehostaa ja järkevöittää ajankäyttöään – myös tässä digitalisaatio ja automaatio voivat olla avuksi.

Katkeamattoman kirjausketjun varmistaminen

Compliance-velvoitteista esimerkkinä voidaan mainita esimerkiksi kirjanpitolakiin otettu katkeamattoman kirjausketjun vaatimus, joka tuo omat haasteensa veroilmoituksen laadinnalle sekä veroilmoitusta tukevan dokumentaation laadulle. Enää ei riitä, että veroilmoituksen kohtiin naputellaan lukuja, vaan lukujen sekä verotusta varten tehtävien oikaisujen on oltava selvästi johdettavissa yhtiön kirjanpidon tositteista tilinpäätökseen ja aina veroilmoitukseen asti. Myös veronkorotuskäytäntö on tiukentunut, minkä vuoksi veroilmoitus on laadittava erityisen huolellisesti.

Me PwC:llä olemme kehittäneet veroilmoitustyökalumme siten, että liikkeelle lähdetään asiakkaan soveltamasta yksilöllisestä tilikartasta sekä tilikohtaisesta tuloksesta ja taseesta, joista rakennamme suorat linkit verolaskelmien kautta veroilmoitukseen. Näin järjestelmällämme tehdyssä veroilmoituksessa kirjausketju on dokumentoidusti katkeamaton. Kun linkitykset on rakennettu käyttöönottovuonna, saadaan erät siirtymään vuodelta toiselle täsmällisesti ja virheettömästi. Veroilmoitustyökalumme tuottaa valmiin tiedoston Verohallinnon järjestelmään ja sähköinen ilmoittaminen käy kädenkäänteessä.

Veroilmoituspalvelussamme asiantuntijamme hoitavat kaiken puolestasi, minkä lisäksi veroilmoitus täyttää taatusti katkeamattoman kirjausketjun vaatimuksen sekä muut relevantit compliance-vaatimukset.

Automaatio minimoi virheitä ja säästää aikaa

Uusinta uutta meille on robotiikan hyödyntäminen veroilmoitustyömme tukena. Robotti voi suorittaa yksinkertaisia työvaiheita ja täsmäytyksiä, jotka perinteisesti on hoidettu veroilmoitusta laativien henkilöiden toimesta. Robotin käyttö vähentää inhimillisiä näppäilyvirheitä ja säästää aikaa. Veroilmoituksen laadinnassa vaadittavaa harkintaa, näkemystä, toimialatuntemusta, päätöksiä ja oikeuskäytännön tuntemusta ei voida kuitenkaan ulkoistaa robotin vastuulle. Tässä tarvitaan ihmistä sekä nyt että tulevaisuudessa.

Vaikka robotti ei voikaan korvata ihmisen tekemää ajatustyötä, robotiikka vapauttaa veroasiantuntijalle lisää aikaa esimerkiksi verotuksellisesti tulkinnanvaraisten asioiden käsittelyyn sekä optimointimahdollisuuksien tunnistamiseen.

Robotiikkaa ja automaatiota hyödyntäen pystymme myös vaivattomasti ja luotettavasti käsittelemään isoja tietomassoja ja vaikkapa hoitamaan konsernin tytäryhtiöiden veroilmoitukset kustannustehokkaasti konsernin tilikarttaa hyödyntäen.

Oheisessa videossa robottimme Reetta suorittaa veroilmoituksen laadintaan liittyviä työvaiheita.

Jos olet kiinnostunut kuulemaan lisää teknisistä ratkaisuistamme tai tarvitset apua veroilmoituksen laadinnassa, olethan yhteydessä:

Antti Hyttinen, puh. 020 787 7742

Iain McCarthy, puh. 020 787 7975

Jarna Pukkila, puh. 020 787 8794

 

Tilaa asiantuntijoidemme laatima maksuton opas 10 tärppiä yritysveroilmoituksen laatimiseen