PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Ruotsissa hyväksytty uudet siirtohinnoittelun dokumentointisäännökset

Ruotsi on 1. maaliskuuta 2017 hyväksynyt hallituksen esityksen OECD:n BEPS-projektin mukaisista siirtohinnoittelusäännöksistä. Uuden lainsäädännön mukaan Ruotsin siirtohinnoitteludokumentointi tulee siis jatkossa koostumaan konserniraportista (Master File), paikallisraportista (Local File) sekä tietyin edellytyksin maakohtaisesta raportista (CbCR).

Kerroimme tarkemmin Ruotsin veroviranomaisen antaman ehdotuksen sisällöstä keväällä 2016. Vaikka alun perin ehdotukseen ei odotettu tulevan parlamentissa muutoksia, poikkeaa lopullinen lainsäädäntö kuitenkin hiukan ehdotetusta. Uusien siirtohinnoitteluohjeiden mukainen konserniraportti ja paikallisraportti tulee antaa nimittäin vasta 1.4.2017 ja sen jälkeen alkavien tilikausien osalta, ei siis vielä 1.1.2017 alkavilta, kuten ehdotuksessa alun perin esitettiin.

Maakohtainen raportointi on kuitenkin ehdotuksen mukaisesti annettava jo 1.1.2016 alkavilta tilikausilta. Maakohtainen raportti tulee annettavaksi, jos konsernin yhteenlaskettu liikevaihto on yli 7 miljardia. Niin sanottu notifikaatio maakohtaisen raportin antajasta on muistettava antaa Ruotsissa viimeistään 30.4.2017.

Lue lisää aiheesta PwC Ruotsin sivuilta.