PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Sähköisten palvelujen myynti johtaa arvonlisäverorekisteröintiin yhä useammin

Venäjällä tai Etelä-Afrikassa sähköisiä palveluja myyvät yritykset ovat jatkossa velvollisia rekisteröitymään arvonlisäverovelvollisiksi myös B2B-myynneistään.

Venäjä

Ulkomaisten yritysten, jotka myyvät sähköisiä palveluja venäläisille yritysasiakkaille, on rekisteröidyttävä arvonlisäverovelvollisiksi Venäjällä 1.1.2019 alkaen. B2B-myyjien on kerättävä ja tilitettävä myynneistään Venäjän arvonlisävero sekä annettava Venäjän arvonlisäveroilmoitukset neljännesvuosittain.

Nykyään Venäjälle sähköisiä palveluja myyvät yritykset ovat velvollisia arvonlisäverorekisteröitymään vain myynneistään yksityishenkilöille. Näin ollen yritysten rekisteröintivelvollisuus tulee laajenemaan merkittävästi kattaen jatkossa sähköisten palvelujen myynnit myös yritysasiakkaille.

Etelä-Afrikka

Vastaava laajennus on astumassa voimaan myös Etelä-Afrikassa. Ulkomaisen sähköisten palvelujen myyjän on vastaisuudessa rekisteröidyttävä arvonlisäverovelvolliseksi Etelä-Afrikassa ja tilitettävä myynneistään Etelä-Afrikan arvonlisävero, kun sähköisten palvelujen myynnit ylittävät 1 miljoonan randin (R) (n. 65 000 euroa) rajan perättäisen 12 kuukauden aikana. Rekisteröintivelvollisuuden raja-arvo nousisi siten alun perin ehdotetusta 50 000 randin (n. 3 500 euroa) rajasta vastaamaan raja-arvoa, joka koskee yhtä lailla paikallisten yritysten velvollisuutta rekisteröityä arvonlisäverovelvollisiksi.

Rekisteröintivelvollisuus aiheutuisi sähköisten palvelujen myynneistä niin yksityisasiakkaille kuin yritysasiakkaillekin. Muutosten oli tarkoitus astua voimaan jo 1.10.2018, mutta Etelä-Afrikan valtionvarainministeriön antaman uusimman tiedon mukaan muutokset astuisivat voimaan vasta 1.4.2019.

Lisätietoa aiheesta löytyy PwC Etelä-Afrikan julkaisemasta Tax Alertista VAT treatment of the supply of electronic services: an update

 

Ota yhteyttä, jos haluat kuulla lisää muutoksista!