PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Saksalainen erikoissijoitusrahasto täytti verovapauden edellytykset

Keskusverolautakunta on antanut myönteisen ennakkoratkaisun saksalaisen erikoissijoitusrahaston Suomesta saadun tulon verovapaudesta.

Keskusverolautakunta on ennakkoratkaisussa (KVL:2019/48) katsonut saksalaisen erikoissijoitusrahaston verovapaaksi Suomesta saadun tulon osalta vuoden 2020 verotuksessa tuloverolain (TVL) 20 a §:n edellytysten mukaisesti. 

Ennakkoratkaisun hakija oli saksalainen avoin julkinen kiinteistörahasto, joka luettiin Saksassa vaihtoehtorahastoksi. Saksan lainsäädännön mukaan rahasto ei ollut erillinen oikeushenkilö, vaan varojen jakamaton yhteisomistus, joka perustui sijoittajien ja hallinnointiyhtiön väliseen sopimusjärjestelyyn. Rahastossa oli yli 30 itsenäistä osuudenomistajaa ja rahaston varoista noin 95 % oli sijoitettu asuntoihin. 

Keskusverolautakunta katsoi, että hakija oli vapautettu tuloverosta, kun se tosiasiallisesti jakoi varoja osuudenomistajilleen vuosittain vähintään kolme neljäsosaa tilikauden voitostaan, pois lukien realisoitumattomat arvonnousut, vaikkei varojenjaon määrästä ollut rahaston säännöissä erikseen näin määrätty. 

Keskusverolautakunta totesi, että hakijan tulee kuitenkin verovuosittain osoittaa, että se jakaa tai on jakanut kyseisen voiton edellytysten mukaisella tavalla. Tilikauden voitto laskettiin Suomen lainsäädännön mukaan, eikä siitä voitu enää vähentää sellaisia määriä, joita ei ollut mahdollista jakaa rahastoon sovellettavan lainsäädännön tai viranomaisohjeiden mukaisesti. 

KVL:n ratkaisu ei ole vielä lainvoimainen.