PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Saksan ja Suomen välinen tuloverosopimus muuttuu

Saksa ja Suomi ovat neuvotelleet maiden väliseen tuloverosopimukseen pöytäkirjan, jolla muutetaan maiden välistä tuloverosopimusta. 

Neuvotellun pöytäkirjan tarkoituksena on implementoida OECD:n BEPS-projektin veron kiertämisen estämiseen liittyviä toimenpidesuosituksia. Käytännössä sopimuksen johdantoa muutetaan ja sopimukseen 25 artikla korvataan uudella sopimuksen väärinkäytön estämistä koskevalla artiklalla (nk. Principal Purpose Test).

Pöytäkirjaneuvotteluja on käyty vuosina 2018–2019, ja muutos edellyttää eduskunnan hyväksymistä ja voimaansaattamislakia. Uusien säännösten lopullinen voimaantulo riippuu molempien maiden ratifiointiaikatauluista.