PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Saksan verokantamuutokset pyritään saamaan voimaan 1.7.2020

Päivitys: Saksaan ehdotetut verokantamuutokset tulivat voimaan 1.7.2020.

Kuten aikaisemmin kerroimme, Saksan hallitus ehdotti arvonlisäverokantojen alentamista osana mittavaa talouden elvytyspakettia. Alennettujen verokantojen on tarkoitus astua voimaan 1.7.2020 ja olla voimassa aina 31.12.2020 asti. Yleistä arvonlisäverokantaa lasketaan 19 prosentista 16 prosenttiin ja alennettua verokantaa 7 prosentista 5 prosenttiin.

Ehdotuksen mukaan muutettuja verokantoja sovelletaan myynteihin, jotka on suoritettu (tavara luovutettu tai palvelu suoritettu) 1.7. ja 31.12.2020 välisenä aikana. Vastaavasti vanhaa verokantaa sovelletaan myynteihin, jotka on suoritettu ennen tai jälkeen edellä mainitun ajanjakson. Myynnin ajankohta ratkaisee, ei laskutusajankohta. 

Ennakkomaksuihin sovellettava verokanta määräytyy myynnin suoritusajankohdan verokannan mukaan. Eli jos myynti tapahtuu 1.7. ja 31.12.2020 välisenä aikana, myös ennakkomaksuun sovelletaan muutettua verokantaa riippumatta siitä, onko ennakkomaksu veloitettu ko. ajanjaksolla vai ennen sitä. 

Vastaava logiikka soveltuu myös muutosjaksolla tapahtuneisiin ennakkomaksuihin, kun myynti tapahtuu vasta vuoden 2021 puolella. Tämä tarkoittaa velvollisuutta jälkeenpäin korjata ennakkolaskujen verokantaa. Myös 30.6.2020 jälkeen tehtävät korjaukset ennen muutosta tehtyihin myynteihin tehdään vanhojen verokantojen mukaisesti. 

Arvonlisäverokantojen muutos vaikuttaa myös maahantuonnin arvonlisäveron laskemiseen.

 

Lue lisää Saksan verokantamuutoksesta 2020