PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Saksassa ohjeistusta konsignaatiovarastoyksinkertaistuksesta

Saksa on pitkään ollut yksi harvoista läntisistä EU-valtioista, jotka eivät ole soveltaneet minkäänlaista konsignaatiovarastoyksinkertaistusta. Yksinkertaistus tarkoittaa käytännössä sitä, että ulkomaalainen yritys, jolla on toisessa EU-valtiossa varasto, josta myydään vain yhdelle asiakkaalle, ei ole velvollinen rekisteröitymään arvonlisäverovelvolliseksi yhteisöhankinnasta.

Vuoden 2017 lopulla Saksassa muutettiin arvonlisäveron soveltamisohjetta vastaamaan liittotuomioistuimen antamia ratkaisuja, joissa todettiin, että tiettyjen olosuhteiden vallitessa myynnit toisesta EU-valtiosta Saksassa sijaitsevaan call off -varastoon tulkittaisiinkin yhteisömyynneiksi.

Saksan uusien ohjeiden mukainen yksinkertaistus soveltuu kuitenkin vain hyvin tiukkojen edellytysten täyttyessä. Kun tavaran kuljetus alkaa toisessa EU-valtiossa, asiakkaan henkilöllisyyden on oltava varmuudella tiedossa ja asiakkaalla tulee olla selvä ja dokumentoitu velvollisuus ostaa tavarat.

Tämän edellytyksen katsotaan toteutuvan, jos asiakas on sitovasti tilannut tai jo maksanut tavarat, kun tavaroiden kuljetus alkaa. Väliaikainen muutaman päivän tai viikon kestoinen varastointi on mahdollista, kun varasto on perustettu asiakkaan aloitteesta ja tällä on sopimukseen perustuva oikeus päästä varastoon rajoituksetta.

Ohjeistusta on hiljattain päivitetty tullivarastossa olevien tavaroiden osalta. Yksinkertaistusta ei voida soveltaa, jos myyjä itse maahantuo tavarat tai sitovaa tilausta ei ole ennen tavaroiden luovuttamista varastosta.

Uuden ohjeen soveltamisessa noudatetaan siirtymäaikaa vuoden 2018 loppuun asti. Sääntöjä voi jo noudattaa, mutta vuoden loppuun asti voi toimia aikaisemman ohjeistuksen mukaisesti.

Säännöt ovat käytännössä melko tulkinnalliset ja edellyttävät tapauskohtaista arviointia.

Muissa EU-valtiossa käytännöt konsignaatiovarastoyksinkertaistusten suhteen ovat olleet hyvin kirjava, koska yksinkertaistus ei perustu direktiiviin. Tätä on pidetty epäkohtana ja yksinkertaistuksen harmonisointi onkin yksi suunnitelluista quick fixeistä (Direktiiviehdotus COM(2017) 569) liittyen komission suunnitelmiin lopullisesta arvonlisäverojärjestelmästä (Direktiiviehdotus COM(2018) 329.