PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Selvyyttä velvoitepysäköintipaikkojen toteuttamiseen toisen omistamalle kiinteistölle

PwC toimi asiamiehenä keskusverolautakunnan julkaisemassa ennakkoratkaisussa 17/2020, joka selvensi olennaisesti velvoitepysäköintipaikkojen toteuttamiseen liittyviä verotusperiaatteita.

Asiassa oli kyse alueellisesta kiinteistökehittämishankkeesta, jossa useita naapurikiinteistöjä tultaisiin rakentamaan samanaikaisesti. Kunkin kiinteistön oli rakentamisen yhteydessä toteutettava tietty määrä ns. velvoitepysäköintipaikkoja kiinteistön käyttäjille. Tarkoituksena oli itsenäisen toteutuksen sijaan toteuttaa paikat yhteishankkeena siten, että erillinen pysäköintiyhtiö rakentaisi alueella sijaitsevalle kiinteistölleen omistukseensa pysäköintilaitoksen. Kiinteistöyhtiöt osallistuisivat rakentamiskustannukseen maksamalla pysäköintiyhtiölle käyttöoikeuskorvauksen, jonka perusteella velvoitepaikat voitaisiin pysyvästi osoittaa kyseiseen laitokseen. Pysäköintiyhtiö vastaisi laitoksen ylläpidosta ja perisi paikkojen käytöstä markkinaehtoista vuokraa.

Keskusverolautakunta katsoi, että pysäköintilaitoksen hankintameno oli vähennyskelpoinen pysäköintiyhtiön verotuksessa vain siltä osin, kuin sitä ei ollut katettu kiinteistöyhtiöiden maksamin käyttöoikeuskorvauksin. Käytännössä tämä tarkoittaa hankkeeseen osallistuvien yhtiöiden verotuksen kannalta seuraavaa:

  • Kiinteistöyhtiöt vähentävät maksamansa käyttöoikeuskorvauksen käyttöomaisuuden tavoin (poistoina).
  • Pysäköintiyhtiön saamat käyttöoikeuskorvaukset eivät tuloudu välittömästi, vaan ne pienentävät pysäköintilaitoksen vähennyskelpoista hankintamenoa.

Ratkaisu selventää olennaisesti vastaavien yhteishankkeiden verotusperiaatteita. Ratkaisu ei ole lainvoimainen.