PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Siirtohinnoittelu poikkeustilanteessa

Yhtiöiden liiketoimintamalli ja siihen perustuva siirtohinnoittelupolitiikka koskevat suunniteltua, strategian mukaista arkea, normaalissa liiketoimintaympäristössä. Nyt toimintaan vaikuttaa COVID-19  ja vaikutukset ovat yllättäviä, kertaluonteisia tai ne jopa muuttavat toimintaa pysyvästi. Muutokset voivat vaikuttaa yhtiöiden toimitusketjuihin, rahoituksen järjestämiseen ja konsernin päätöksentekorakenteeseen.

Siirtohinnoittelun näkökulmasta liiketoiminnan muuttuneella tilanteella voi olla vaikutusta sekä kassanhallintaan, sisäiseen rahoitukseen että laajasti eri konserniyhtiöiden taloudelliseen tilanteeseen.  Tämä on yhtiön kannalta joko muutosmahdollisuus tai jopa velvollisuus muuttaa olemassa olevaa siirtohinnoittelumallia, tai pohtia miten muuttunut tilanne tulee huomioida olemassa olevassa siirtohinnoittelumallissa. Poikkeustilanteella voi olla näin ollen välittömiä tai pitkän aikavälin vaikutuksia konsernin siirtohinnoitteluun.

Muuttuneen tilanteen vaikutuksia siirtohinnoitteluun ei tarvitse ratkaista kerralla, mutta olen koonnut alle lyhyen yhteenvedon, jossa nostetaan esiin siirtohinnoittelun aihealueita, joista on hyvä olla tietoinen jo nyt.

Toiminta tällä hetkellä:

  • Ulkopuoliseen ja sisäiseen rahoitukseen liittyvät toimenpiteet ja näiden vaikutus siirtohinnoitteluun
  • Konsernin sisäiset liiketoimet ja niihin liittyvien sopimusten analysointi poikkeustilanteessa
  • Poikkeusolosuhteiden aiheuttamat akuutit toimenpiteet  ja niiden välittömät vaikutukset mm. tavaroiden siirtohinnoittelun muutokset ajantasaisesti.

 Toiminta tilikauden aikana:

 Toiminta tilikauden jälkeen:

 Tehtyjen toimenpiteiden vaikutukset siirtohinnoittelun raportointiin ja dokumentointiin.

 

Toivon että pääsemme nopeasti viettämään arkea, jossa liiketoiminta rullaa eteenpäin ilman ylimääräisiä häiriöitä ja erityisesti, että pääsemme yhdessä, kasvotusten, keskustelemaan asioista. Sitä odotellessa, mikäli yllä olevista asioista herää kysymyksiä, olethan yhteydessä jo nyt niin tavataan etänä!