PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Siirtohinnoittelun raportointi lomake 78:lla ja riskienhallinta

Suuriin konserneihin kuuluvat verovelvolliset ovat Suomessa siirtohinnoittelusta dokumentointivelvollisia, jos niillä on verovuonna ollut rajat ylittäviä liiketoimia etuyhteysosapuolten kanssa. Suomessa siirtohinnoitteludokumentointia ei ole kuitenkaan toimitettava veroviranomaiselle kuin pyynnöstä. Sitä ei myöskään ole laadittava ajantasaisena, vaikkakin ennen veroilmoituksen jättämistä tehty hinnoitteluun liittyvä analyysi voi tukea yhtiötä paremmin mahdollisessa riitatilanteessa. Siirtohinnoittelusta dokumentointivelvollisten yhtiöiden tulee kuitenkin antaa veroilmoituksen liitteenä lomake 78, jolla raportoidaan siirtohinnoitteluun liittyviä tietoja.