PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Sijoittamisen verokohtelun muutostarpeita selvitetty – keskustelu jatkuu vielä

Selvityksen taustat Sijoitusmuotojen verotusta arvioinut työryhmä on julkaissut raporttinsa tutkimiensa sijoitusmuotojen verokohtelusta (Eri sijoitusmuotojen verokohtelu, valtiovarainministeriön julkaisu 14/2018, 4.5.2018). Työryhmän tehtävänä oli arvioida eri sijoitusmuotojen sekä kertamaksullisen eläkkeen verokohtelua. Huomiota saivat erityisesti sijoitusrahastot ja niihin tehdyt sijoitukset, säästö- ja sijoitusvakuutukset sekä kapitalisaatiosopimukset. Myös kommandiittiyhtiömuotoisten pääomarahastorakenteiden verokohtelua arvioitiin. Raportissaan työryhmä huomioi lisäksi sijoitussäästötileihin liittyviä vero-oikeudellisia kysymyksiä.