PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Singapore luo ennakoitavuutta siirtohinnoitteluun uusilla BEPSin mukaisilla ohjeillaan

Singaporen veroviranomainen (Inland Revenue of Singapore, IRAS) julkaisi 12. tammikuuta 2017 päivitetyt siirtohinnoitteluohjeet (4th Edition TPG). Ohjeiden päivitys on seurausta OECD:n BEPS-projektin mukanaan tuomista muutoksista OECD:n siirtohinnoitteluohjeisiin, joita Singapore on monien muiden valtioiden tavoin sitoutunut noudattamaan.

Päivitetyissä ohjeissa todetaan OECD:n linjan mukaisesti, että konsernin verotettava tulo tulee näyttää siellä, missä arvo todellisuudessa luodaan. Edelleen ohjeissa painotetaan kattavan toimintoarvioinnin merkitystä osana siirtohinnoitteludokumentointia. Ohjeiden mukaan toimintoarvioissa tulisi ottaa huomioon myös konsernin taloudelliset ja kaupalliset olosuhteet.

Lisäksi riskeihin liittyen annetaan ohjeistusta. Singaporen veroviranomaisten mukaan, mikäli verovelvollinen ilmoittaa kantavansa riskejä, on verovelvollisen pystyttävä näyttämään toteen a) erot riskin lieventämisen ja riskin kantamisen välillä, mikäli veroviranomaisen näkemyksen mukaan näissä olosuhteissa tulisi maksaa erisuuruinen korvaus; ja b) että verovelvollisella on tosiasiassa edellytykset riskien kontrolloimiseen sekä myös taloudellinen kyky kantaa riskejä.

Singaporessa annettiin maakohtaiseen raportointiin liittyvä ohjeistus (e-Tax Guide on Country-by-Country Reporting) jo lokakuussa 2016. Nyt siirtohinnoitteluohjeiden päivityksen yhteydessä velvollisuus maakohtaisesta raportoinnista on sisällytetty myös maan siirtohinnoitteluohjeisiin. OECD:n lähestymistavan mukaisesti raportointivelvollisuus on ensisijaisesti singaporelaisen konsernin ylimmällä emoyhtiöllä, jos konsernin edellisen tilikauden yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 750 miljoonaa euroa. Maakohtainen raportti tulee ensimmäistä kertaa annettavaksi 1.1.2017 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta ja se tulee antaa viimeistään 12 kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä.

Päivitettyjen siirtohinnoitteluohjeiden mukaan siirtohinnoitteludokumentointiin tulee jatkossa sisällyttää tieto verovelvollisen solmimista siirtohinnoittelun ennakkosopimuksista eli ns. APA-sopimuksista ja muista verotukseen liittyvistä päätöksistä, joissa Singaporen veroviranomainen ei ole osapuolena ja jotka liittyvät dokumentoinnin piiriin kuuluviin etuyhteysliiketoimiin. Maa on sitoutunut myös yksipuolisia APA-sopimuksia koskevaan tietojenvaihtoon.

Lisäksi Singapore ottaa käyttöön ns. safe harbour -säännöksen 1.1.2017 jälkeen myönnetyille konsernin sisäisille lainoille, jotka eivät ylitä 15 miljoonaa Singaporen dollaria (n. 10 miljoonaa euroa). Safe harbour -säännöksen tarkoituksena on tarjota verovelvolliselle ohjeellinen lainamarginaali konsernin sisäisten lainojen markkinaehtoisuuden arvioinnille. Ohjeellinen marginaali julkaistaan veroviranomaisten nettisivuilla vuosittain ja 1.1.2017 julkaistu marginaali oli 2,5 % (+250 bp).

Lue koko uutinen Tax Insights -julkaisustamme.