PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Strateginen DAC6-raportointi

Tämä kirjoitus on jatkoa edelliselle kirjoituksellemme, joka käsitteli DAC6-raportointia käytännössä. Mikäli aihe ei ole ennestään tuttu, lisätietoa DAC6-raportoinnin substanssista löydät tästä kirjoituksesta.

Seuraavat asiat tulee ratkaista hyvissä ajoin ennen raportoinnin alkamista:

Raportointistrategian valitseminen

Klikkaamalla kuvaa saat sen isommaksi.

Raportointia suorittaessa voidaan ottaa joko aktiivinen rooli, jolloin yhtiö raportoi keskitetysti kaikki järjestelyt itse ja toimittaa välittäjille todisteen raportoinnista, tai passiivinen rooli, jolloin raportointi on hajautettu. Tällöin kaikki tahot huolehtivat raportointivelvoitteensa itsenäisesti ja toimittavat toisilleen tarvittavat todisteet raportoinnin toteutumisesta. 

Raportointistrategiaa valittaessa on hyvä huomioida, että sama transaktio voi olla raportoitavissa useassa eri maassa usealla eri välittäjällä, jolloin pahimmassa tapauksessa eri raportit voivat erota sisällöllisesti toisistaan merkittävästi. Koska raportoimatta jättämisestä voi seurata maineriskejä tai taloudellisia sanktioita, kannattaa yritysten tarkkaan harkita valitsemansa strategia.

Raportointistrategian valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa

  • transaktioiden lukumäärä
  • maiden lukumäärä
  • maissa toimivan henkilöstön osaamisen taso ja kyky noudattaa ohjeistuksia
  • välittäjien lukumäärä
  • yhtiön toimintatavat.

Strategiaan sopivan teknologiaratkaisun valitseminen

Teknologian valintaan vaikuttavat samat asiat kuin strategian valintaan. Teknologiaa hyödyntäen prosessia voidaan automatisoida ja luoda tehokkaita, käyttäjäänsä ohjaavia kyselyitä.. Jos raportointia on vähän, voidaan välittäjän raportointiin tukeutua, kunhan todisteet raportoinnista kerätään keskitetysti.

Olemme valmiita auttamaan yritystäsi DAC6-direktiivin lainmukaisessa raportoinnissa ja neuvomaan DAC6-direktiiviin liittyvässä lainsäädännössä.

 

Ota yhteyttä:

Jarno Laaksonen, Tax Services
jarno.laaksonen@pwc.com
puh. 020 787 7327

Antti Hyttinen, Tax & Legal Technology
antti.hyttinen@pwc.com
puh. 020 787 7742