PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Sujuva siirtyminen sähköiseen allekirjoittamiseen COVID-19:n aikana

Varotoimenpiteiden myötä niin työntekijät, liikekumppanit kuin muutkin sidosryhmät ovat siirtyneet etätöihin. Päivittäiset tehtävät säilyvät usein muuttumattomina. Tästä voi seurata tarve sähköisen allekirjoituksen käyttöönotolle, jo käytössä olevan ratkaisun skaalaamiselle tai henkilöstön kouluttamiselle, jotta esimerkiksi lainsäädännön vaatimukset allekirjoituksen pätevyydelle ja tietoturvalle täyttyvät. Lainsäädännöllisten vaatimusten, liiketoiminnan tarpeiden ja teknisten rajoitteiden sujuva yhdistäminen on usein hankala yhtälö, varsinkin ilman aiempaa kokemusta vastaavista projekteista.

Kuinka voin varmistaa, että sähköiset allekirjoitukset ovat päteviä Euroopan unionissa?

eIDAS-asetus mahdollistaa sähköiseen tunnistautumiseen ja sähköisiin transaktioihin liittyvät luottamuspalvelut. Myös laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista varmistaa, että suomalaiset käyttäjät voivat hyötyä turvallisista ja luotettavista sähköisen kaupankäynnin ja sähköisen asioinnin palveluista.

Miten varmistan uuden ratkaisun onnistuneen käyttöönoton?

Varmistaaksesi näiden palveluiden lainmukaisen ja tehokkaan käytön, tulisi liiketoimintojen ja IT:n yhdessä

  1. selventää liiketoiminnan tarve, joka voi vaihdella pelkän sähköisen allekirjoittamisen tai sähköisen sopimushallintajärjestelmän välillä.
  2. tunnistaa tarjolla olevat ratkaisut, niiden laajuus ja maantieteellinen kattavuus.
  3. tunnistaa integraatiotarpeet muiden ohjelmistojen välillä.
  4. määritellä kriteerit ratkaisujen arvioimiseksi ja toimittajien karsimiseksi.
  5. neuvotella omaan liiketoimintaan sopiva hinnoittelu.
  6. laatia käyttöönottoa varten suunnitelman, jotta ratkaisu skaalautuu koko organisaation käyttöön.

Onnistuneesti käyttöönotettu sähköinen allekirjoitus luo perustan sopimustenhallintajärjestelmien edelleen kehittämiselle ja luonnollisen jatkumon yrityksen liiketoiminnan digitalisaatiolle.

 

Yhteyshenkilösi PwC:llä:

Rami Karimeri, Yritysverotus
rami.karimeri@pwc.com
puh. 020 787 7841

Jari Kärkkäinen, Tax Technology
jari.k.karkkainen@pwc.com
puh. 020 787 7487

Alexandra Shtromberg, Tax Technology
alexandra.shtromberg@pwc.com
puh. 020 787 7792