PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Suomalaisen sivuliikkeen korkomenojen vähennysoikeus

Korkein hallinto-oikeus julkaisi 19.5.2016 kaksi päätöstä (KHO 2016:71 ja KHO 2016:72) koskien suomalaisten sivuliikkeiden konsernin sisäisistä lainoista aiheutuneiden korkomenojen vähennysoikeutta. Vastaavanlaisia tapauksia on ollut vireillä KHO:ssa, mutta ne on palautettu Verohallintoon uudelleen tutkittavaksi.