PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Suomen ja Espanjan uusi verosopimus voimaan 30.7.2018

Espanja on ilmoittanut suorittaneensa uuden Suomen ja Espanjan välisen verosopimuksen vaatimat kansalliset toimenpiteet, jonka johdosta Suomen ja Espanjan välinen uusi verosopimus tulee voimaan 30.7.2018. Sopimusta sovelletaan 1.1.2019 lukien.

Suomen ja Espanjan välinen uusi verosopimus tuo muutoksia eläkkeen verotukseen. Nykyisen vielä voimassa olevan verosopimuksen mukaan Suomella on verotusoikeus vain julkisesta palveluksesta saatuun eläkkeeseen, jos eläke maksetaan Espanjassa asuvalle henkilölle. Uuden verosopimuksen myötä Suomella on verotusoikeus myös kaikkiin muihin Suomesta Espanjaan maksettaviin eläkkeisiin, mukaan lukien yksityissektorin eläkkeet.

Uudessa verosopimuksessa on yksityissektorin eläkkeitä koskeva kolmen vuoden siirtymäaika, jolloin sovelletaan nykyisen verosopimuksen eläkeartiklaa, mikäli asuinvaltio verottaa eläkettä. Mikäli asuinvaltio ei verota eläkettä, sovelletaan uutta verosopimusta ilman siirtymäaikaa.

Kaksinkertaisen verotuksen poistaminen muuttuu uuden verosopimuksen myötä.

Uuden verosopimuksen kaksinkertaisen verotuksen poistamismenetelmä on vapautusmenetelmän sijaan hyvitysmenetelmä.

Lisäksi lähdevaltio tulee poikkeuksellisesti poistamaan yksityissektorilta saadun eläkkeen kaksinkertaisen verotuksen. Jos Espanjassa verosopimuksen mukaan asuva henkilö saa yksityissektorin eläketuloa Suomesta, joka verotetaan niin Suomessa kuin Espanjassa, vähennetään Suomessa eläkkeestä maksettavasta verosta Espanjassa samasta tulosta maksettu vero.

Lisäksi Suomen ja Espanjan välinen uusi verosopimus tuo muutoksia osakehuoneistojen vuokra- ja myyntitulon verotukseen. Uuden sopimuksen mukaan Suomella on verotusoikeus Espanjassa asuvien henkilöiden Suomessa sijaitsevista osakehuoneistoista saatuun vuokratuloon sekä luovutusvoittoon.