PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Suomen ja Portugalin välillä ei ole verosopimusta 1.1.2019 alkaen – vaikutukset yritysverotukseen

Suomi irtisanoi Portugalin kanssa tehdyn vanhan verosopimuksen 14.6.2018. Kun Portugali ei hyväksynyt uutta verosopimusta marraskuun loppuun mennessä, Suomen ja Portugalin välillä ei ole verosopimusta 1.1.2019 alkaen.

Verosopimuksen irtisanomisen taustalla oli pääasiassa suomalaisten eläkeläisten verotus Portugalissa.

Verosopimuksen irtisanomisella on kuitenkin huomattavia vaikutuksia myös yhtiöihin, jotka harjoittavat liiketoimintaa Suomen ja Portugalin välillä. Merkittävimpiä muutoksia:

  • Portugalista Suomeen maksettavista palvelumaksuista voidaan periä 25 %:n lähdevero.
  • Kiinteän toimipaikan syntyminen määritetään Suomen ja Portugalin sisäisen lainsäädännön perusteella, eikä verosopimukseen perustuvia poikkeuksia voida soveltaa.
  • Vaikka konsernin sisäiset korot ja rojaltit voivat olla lähdeverosta vapaita EU:n korko- ja rojaltidirektiivin perusteella, direktiivin edellyttämät suorat omistusosuudet voivat rajoittaa lähdeverovapauden soveltamista.

Suomalaisten yhtiöiden verorasitus voi käytännössä kasvaa, jos yhtiöt saavat Portugalista suorituksia esimerkiksi hallintopalveluihin tai projektitoimituksiin liittyen. Lisäksi Suomessa liiketoimintaa harjoittavat portugalilaiset yhtiöt voivat tulla Suomessa yhteisöverovelvollisiksi, vaikka niiden toiminta olisi lyhytkestoista.

Suomen ja Portugalin välillä liiketoimintaa harjoittavien yhtiöiden on suositeltavaa käydä läpi liiketoimensa ja sopimuksensa, sekä selvittää onko muutoksilla vaikutusta niiden liiketoimintaan jatkossa.

 

Lisätiedot:

PwC Suomi

Mirva Laaksonen, Partner
+358 20 787 7261
mirva.laaksonen@pwc.com

PwC Portugali

Catarina Gonçalves, Partner
+351 225 433 121
catarina.goncalves@pwc.com