PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Suuria muutoksia sote-tilojen vuokrien arvonlisäverokäsittelyyn

Maakuntauudistus (HE 15/2017 vp) siirtää sote-palvelut kunnilta maakunnille. Maakuntien arvonlisäverotuksellisesta asemasta säädettäisiin arvonlisäverolaissa. Keskeisin arvonlisäverolain muutos koskee kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamista maakunnille. Arvonlisäverolain 30 §:ää muutettaisiin siten, että kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaja voi hakeutua maakunnan käytössä olevasta tilasta arvonlisäverolliseksi. Hakeutumismahdollisuus koskisi myös kiinteistöosakeyhtiötä, jos sen osakas käyttää omistamiensa osakkeiden perusteella hallitsemaansa osaa tai antaa sen vuokralle, jos osakkaana tai osakkaan vuokralaisena on maakunta.