PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Suurten teknologiayritysten digiveroa pyritään edelleen ajamaan eteenpäin EU:ssa, osa EU:n jäsenvaltioista etenee itsenäisesti

ECOFIN (valtiovarainministerien muodostama talous- ja rahoitusasioiden neuvosto) on lopettanut niin sanotun Digital Service Taxin (DST) eteenpäinviemisen 4.12.2018 pitämässään kokouksessa. Erityisesti Suomi, Ruotsi ja Tanska olivat vastustaneet DST:tä. Olemme kirjoittaneet DST:n sisällöstä aikaisemmin lokakuussa 2017 ja huhtikuussa 2018.

Digiverolla on kuitenkin vahva kannatus EU:ssa, vaikkei jäsenvaltioilla ole yksimielisyyttä siitä, miten digitaalisen liiketoiminnan verotusta tulisi säädellä. Asiassa halutaan kuitenkin edetä mahdollisimman pikaisesti. Digiveroa voimakkaimmin ajavat Ranska ja Saksa antoivat ECOFIN-kokouksen yhteydessä uuden, rajatumman ehdotuksen, joka on nyt siirtynyt asiantuntijakäsittelyyn.

Lisäksi EU:n parlamentissa oli käsittelyssä kaksi mietintöä, joissa digiveroa edelleen esitetään tietyin muutoksin verrattuna aiempaan DST:hen. Parlamentti hyväksyi nämä esitykset 13.12.2018, mutta tullakseen direktiivinä voimaan esityksille edellytetään edelleen jäsenvaltioiden yksimielistä hyväksyntää. Koska uudistetut esitykset eivät juurikaan eroa torjutusta DST:stä, ei uusille esityksille voine povata kovin hyvää tulevaisuutta EU:n tasolla.

Vaikka jäsenvaltiot eivät päässeet yksimielisyyteen EU:n tasoisesta yhtenäisestä digiverosta, tämä ei tarkoita sitä, ettei digiveroa olisi EU:n alueelle lainkaan tulossa. EU:n oma direktiivipohjainen digivero tarkoittaisi sitä, että kaikissa EU-jäsenvaltioissa olisi voimassa direktiivin mukainen yhtenäinen sääntely. Nyt tällaista yhteistä sääntelyä ei olla saamassa aikaiseksi.

EU:n jäsenvaltiot säätävät kuitenkin itsenäisesti omat verolakinsa ja koska digiverolla on EU:n alueella kova poliittinen tuki, on todennäköistä, että useissa EU:n jäsenvaltioissa jonkinlainen digivero tulee lyhyen ajan sisällä voimaan.

Esimerkiksi Ranska otti jo käyttöön oman digiveron eikä jäänyt odottamaan sitä, että asiassa päästäisiin EU:n tasolla yksimielisyyteen. Odotettavaa onkin, että useat muut jäsenvaltiot seuraavat Ranskan esimerkkiä ja ottavat oman kansallisen digiveron käyttöön.