PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Talkootyöläisten ja henkilökunnan aterioiden arvonlisäverotus

Arvonlisäverotus ei koske yleishyödyllisen yhteisön vastikkeetonta talkootyötä. Tästä huolimatta yleishyödylliselle yhteisölle voidaan esittää arvonlisäveroa maksettavaksi talkootyöläisille ja henkilökunnalle luovutettavien aterioiden omaan käyttöön ottamisesta. Henkilökunnan ja talkootyöläisten aterioiden ilmaisluovutusten arvonlisäverokäsittelyn perusteet poikkeavat toisistaan.

Ravintola- tai ateriapalvelun ilmaisluovutus

Jos yleishyödyllinen yhteisö antaa ateriat henkilökunnalle ilmaiseksi, tästä tulee maksaa arvonlisäveroa (AVL 4 ja 25 a §). Vero maksetaan aterioista aiheutuvien kustannusten perusteella. Veroa ei ole kuitenkaan maksettava, jos vähäisen toiminnan eli 10 000 euron liikevaihdon raja aterioiden kustannusten arvo mukaan luettuna ei ylity.

Rajaan otetaan mukaan aterioiden arvo siltä osin kun ne luovutetaan henkilökunnalle. Henkilökuntaan kuuluvaksi ei lueta vapaaehtoistyötä tekeviä. Merkitystä ei ole sillä että, vapaaehtoistyöntekijät ovat ateriat luovuttavan yhdistyksen jäseniä.

Aterioiden ilmaisluovutusten verotus voidaan kohdistaa vain taloudelliseen toimintaan (KHO 2004:119). Siten, jos yleishyödyllisellä yhteisöllä ei ole lainkaan taloudellista toimintaa, ei aterioiden ilmaisluovutuksen verotus voi tapahtua myöskään henkilökunnalle tapahtuvista luovutuksista.

Sen sijaan jos aterioista peritään henkilökunnalta maksu, kysymys on myynnistä. Tämä myynti ei kuitenkaan yleensä ole yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotuloa, jolloin myynnin perusteella arvonlisäveroa ei tule maksettavaksi (AVL 4 §).

Johtopäätös

Jos Verohallinto esimerkiksi verotarkastuksen yhteydessä esittää henkilökunnan ilmaisluovutuksiin tai talkootyöhön liittyvien aterioiden ilmaisluovutusten arvonlisäverotusta, verotusesitystä ei ole syytä suoralta kädeltä hyväksyä. Perusteet kannattaa käydä ensin läpi ja antaa asiasta Verohallinnolle kirjallinen selvitys. Autamme mielellämme selvitysten laatimisessa näissä tilanteissa.