PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Taloudellisen työnantajan käsite käyttöön Ruotsissa 1.1.2021

Ruotsi on vahvistanut ottavansa 1.1.2021 alkaen käyttöön ns. taloudellisen työnantajan käsitteen, jolla on vaikutusta Ruotsissa työskentelevien työmatkalaisten ja lyhyellä työkomennuksella olevien henkilöiden verotukseen.  

Taloudellisen työnantajan käsitteen käyttöönotolla on vaikutusta myös ulkomaisen työnantajan velvoitteisiin Ruotsissa. Ulkomaisella työnantajalla voi olla taloudellisen työnantajan käyttöönoton myötä velvollisuus raportoida työntekijän Ruotsissa veronalainen palkka ja toimittaa ennakonpidätys Ruotsiin. Näitä velvoitteita ei voida siirtää ruotsalaiselle yhtiölle. 

Työntekijän verovelvollisuus ja työnantajan raportointi- ja ennakonpidätysvelvollisuus Ruotsissa riippuvat siitä, soveltuuko taloudellisen työnantajan käsite henkilön työskentelyyn Ruotsissa. Koska asian tiimoilta ei ole vielä oikeus- tai verotuskäytäntöä, taloudellisen työnantajan käsitteen soveltaminen perustuu OECD:n malliverosopimuksen kommentaariin. Tällöin arvioidaan, ketä työntekijän työpanos tosiasiassa hyödyntää. Taloudellisen työnantajan käsitettä sovelletaan Ruotsissa, kun työntekijän työpanos hyödyntää ruotsalaista yhtiötä tai Ruotsissa olevaa kiinteää toimipaikkaa. 

Mikäli taloudellisen työnantajan käsitteen katsotaan soveltuvan Ruotsissa työskentelyyn, seuraava askel on tarkistaa työntekijän oleskelun määrä Ruotsissa. Työntekijällä ei ole velvollisuutta maksaa veroa Ruotsiin, mikäli työntekijä oleskelee Ruotsissa maksimissaan 45 päivää kalenterivuodessa ja yksittäinen työmatka Ruotsiin kestää maksimissaan 15 päivää.

Mikäli taloudellisen työnantajan käsite ei sovellu, noudetaan verosopimuksen ns. 183 päivän sääntöä.

Ruotsiin suuntautuvien työmatkojen ja lyhyiden työkomennusten osalta onkin nyt hyvä arvioida, vaikuttaako 1.1.2021 voimaan tuleva lakimuutos omien työntekijöiden verotukseen ja siten myös työnantajan raportointivelvollisuuteen Ruotsissa.

Harkittavaksi voi tulla mahdollinen Ruotsin matkapäivien rajoittaminen edellä mainittujen maksimimäärien rajoihin. 

Työntekijälle Ruotsin verotus voi kuitenkin olla edullisempi Ruotsin lähdeveron ollessa 25 %. Poistettaessa kaksinkertaista verotusta Suomessa, Suomi vapauttaa Ruotsissa veronalaisen tulon Suomen verosta eli ts. Ruotsissa veronalaisen tulon osalta ei makseta veroa Suomeen. Ruotsissa veronalainen tulo otetaan kuitenkin huomioon Suomessa veronalaisen tulon verotuksen progressiossa.