PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Taloudellisen työnantajan käsite Ruotsissa

Ruotsin hallitus on kesäkuussa 2020 antanut esityksen taloudellisen työnantajan käsitteen käyttöönotosta. Taloudellisen työnantajan käsitteellä tarkoitetaan sitä, että työnantajana pidetään verosopimusmielessä sitä tahoa, jota henkilön työpanos tosiasiassa hyödyntää. Tämä riippumatta siitä, kenen kanssa työntekijä on solminut työsopimuksen ja mistä työntekijän palkka on maksettu.

Taloudellisen työnantajan käsitteen soveltamisen johdosta kansainvälisissä verosopimuksissa viitatun ns. 183 päivän säännön nojalla ei ole mahdollista välttyä veroseuraamuksilta. Myös Ruotsissa ehdotettu muutos tarkoittaisi käytännössä, että työntekijästä tulee verovelvollinen Ruotsissa heti ensimmäisestä päivästä lähtien, mikäli työntekijöiden työpanoksen katsotaan hyödyntävän ruotsalaista yhtiötä tai ulkomaalaisen yhtiön Ruotsissa sijaitsevaa kiinteää toimipaikkaa. 

Ruotsin hallituksen ehdotukseen on kuitenkin sisällytetty poikkeus, jonka nojalla maksimissaan 15 päivän yhtäjaksoinen oleskelu Ruotsissa ei johtaisi verovelvollisuuteen. Tämä poikkeus olisi sovellettavissa silloin, kun työntekijän yhteenlasketut oleskelupäivät Ruotsissa vuoden aikana ovat maksimissaan 45 päivää. Mikäli työntekijän oleskelu Ruotsissa ylittää edellä mainitut maksimimäärät (jommankumman tai kummankin), työntekijä on verovelvollinen Ruotsissa siellä ansaitun palkan osalta (Ruotsin työpäiville allokoitu palkka).

Ruotsin hallitus on ehdottanut, että taloudellisen työnantajan käsite otettaisiin käyttöön Ruotsissa vuoden 2021 alusta. Tällä hetkellä näyttää hyvin todennäköiseltä, että muutos hyväksytään ja suomalaistenkin yritysten on siten jo nyt hyvä varautua tuleviin muutoksiin ja niistä aiheutuviin velvoitteisiin. 

 

PwC Ruotsi järjestää aiheesta englanninkielisen webinaarin 26.8.2020 klo 10 Suomen aikaa. Ilmoittaudu mukaan tästä

Aiheesta löydät tietoa myös PwC Ruotsin blogista: Sweden is now introducing the concept of “Economic employer” which means an increase in taxation of foreign workers and business travellers