PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Tanskan hallitus ilmoitti verouudistuksesta

Tanskan hallitus ilmoitti 30.8.2017 suunnitteilla olevasta verouudistuksesta. Uudistuksella pyritään kasvattamaan yritysten investointeja ja tukemaan erityisesti tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä houkuttelemaan maahan tutkijoita ja korkeapalkkaisia työntekijöitä. Lakiluonnos on tarkoitus toimittaa parlamentille lähitulevaisuudessa. Lain odotetaan tulevan voimaan vuonna 2018, mikäli parlamentti hyväksyy ehdotuksen.

Uudistuksen pääkohdat:

Yritysten tuloverotus

  • ACE-mallin eli yritysten pääomavähennyksen käyttöönotto
  • Vaiheittainen korotus nykyiseen 100 prosentin tutkimus- ja kehittämistoiminnan vähennykseen (103 % vuonna 2020, 105 % vuosina 2021–2022, 108 % vuosina 2023–2025 ja 110 % tästä eteenpäin)
  • Korotus elämäntieteiden tutkimus- ja kehittämistoiminnan vähennykseen.

Henkilökohtaisen tulon verotus

  • Osakkeista saadun tulon verotusta halutaan alentaa korottamalla progressiivisen verotuksen tulorajaa.
  • Tanskassa halutaan ottaa käyttöön sijoittajavähennys, jonka tavoitteena on houkutella pääomasijoituksia listaamattomiin pk-yrityksiin.
  • Osakkeina maksettujen palkkojen sallittu enimmäismäärä halutaan nostaa nykyisestä 10 prosentista 20 prosenttiin (pienten yritysten osalta 100 prosenttiin). Osakkeet olisivat yhä veronalaisia myynnin yhteydessä.

Verouudistus sisältää lisäksi lukuisia muita verotusta koskevia toimenpiteitä. Yritysverotuksen ja henkilöverotuksen asiantuntijamme auttavat mielellään uudistukseen liittyvissä tarkemmissa kysymyksissä.