PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Tanskan parlamentti hyväksyi verouudistuksen

Tanskan parlamentti on hyväksynyt verouudistuksen, jonka tarkoituksena on kannustaa sijoittamaan yhtiöihin sekä edistää tutkimus-, kehitys- ja asiantuntijatoimintaa. Uutisoimme aiemmin tänä syksynä Tanskan hallituksen ilmoittamasta verouudistuksesta, joka nyt hyväksyttiin pienin muutoksin. Lakimuutosten odotetaan tulevan voimaan vuoden 2019 alkuun mennessä. Tanskan parlamentti on marraskuun aikana hyväksynyt myös muita verotukseen liittyviä muutoksia. Tässä uudistusten ja muutosten pääkohdat:

Yritysten tuloverotus

  • ACE-mallin eli yritysten pääomavähennyksen käyttöönoton sopivuus tanskalaiseen verojärjestelmään tutkitaan.
  • Tutkimus- ja kehittämistoimintaa kannustetaan antamalla näihin toimiin käytettyihin varoihin isommat vähennykset. Vähennysoikeuden korotus tapahtuisi vaiheittain (101,5 % vuonna 2019, 103 % vuonna 2020, 105 % vuosina 2021–2022, 108 % vuosina 2023–2025 ja 110 % tästä eteenpäin).

Henkilökohtaisen tulon verotus

  • Erilaisia verokannustimia listaamattomiin pk-yrityksiin (startup-yritykset) tehtyihin sijoituksiin
  • Osakkeina maksettujen palkkojen sallittu enimmäismäärä nostetaan 20 prosenttiin nykyisestä 10 prosentista. Startup-yritysten kohdalla sallittu enimmäismäärä nostetaan 50 prosenttiin.
  • Yksityishenkilöille uusi osakesäästötili. Kyseisen tilin kautta saatuja tuloja verotetaan 17 prosentilla. Sijoituspääoman määrää tällaiselle tilille tullaan rajoittamaan.
  • Asiantuntijahenkilöiden erityistä verotusaikaa tullaan pidentämään viidestä vuodesta seitsemään vuoteen. Veroaste nousee 26 prosentista 27 prosenttiin.

Muutoksia lähdeverotukseen

Tilanteissa, joissa tanskalainen yhteissijoitusväline maksaa osinkoja ulkomaiselle sijoittajalle, tulee lähdevero pienenemään 15 prosenttiin.

Veronkiertoa ehkäisevää uutta lainsäädäntöä

Tanskan hallituksen ilmoituksen mukaan hallitus tulee esittämään uutta veronkiertoa ehkäisevää lainsäädäntöä. Ilmoituksen mukaan elinkeinoverolakia tullaan muuttamaan siten, että yhteisön rekisteröitymistä verovelvolliseksi tullaan yksinkertaistamaan. Tällä pyritään estämään tilanteita, joissa henkilöyhtiöitä käytetään verojen välttämistarkoituksessa.