PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Tappioiden siirtyminen sulautumisessa välittömän omistusosuuden ollessa alle 50 % tappiovuosien aikana

Vastaanottavan yhtiön välitön omistusosuus vuonna 2015 sulautuvan yhtiön osakkeista oli ollut alle puolet sulautuvan yhtiön kahden ensimmäisen tappiovuoden aikana. Helsingin HaO kuitenkin katsoi, että sulautuvan yhtiön verotuksellisten tappioiden tulee katsoa siirtyvän vastaanottavalle yhtiölle, koska vastaanottava yhtiö ja sen osakkeenomistajat yhdessä olivat, välillisesti ja välittömästi, omistaneet sulautuneen yhtiön osakkeista yli 50 prosenttia kyseessä olevien tappiovuosien alusta alkaen.

Helsingin hallinto-oikeus (HaO) antoi 25.9.2018 ratkaisun (diaarinumero 01120/18/8199), joka käsittelee tappioiden siirtymistä sulautumisessa, kun vastaanottava yhtiö oli omistanut välittömästi alle puolet sulautuvan yhtiön osakkeista kahden ensimmäisen tappiovuoden aikana. Esitetyn selvityksen mukaan vastaanottava yhtiö, A Oy, ei ollut omistanut yli 50 prosenttia sulautuvan yhtiön, B Oy:n, osakkeista tappiovuosien alusta lähtien.

Tappioiden siirtymistä sulautumisessa koskevan tuloverolain säännöksen sanamuoto on kuitenkin avoin, eikä se sisällä nimenomaista mainintaa vaaditun omistuksen välittömyydestä tai välillisyydestä. Helsingin hallinto-oikeus katsoi ratkaisussaan, että B Oy:n verotuksellisten tappioiden tulee katsoa siirtyneen A Oy:lle, sillä A Oy välittömästi ja A Oy:n osakkaat välillisesti ovat yhdessä omistaneet yli 50 prosenttia sulautuneen B Oy:n osakkeista tappiovuosien alusta lähtien.

Välillinen omistus huomioitava

Ratkaisun perusteella voidaan katsoa, että tappiot siirtyisivät vastaanottavalle yhtiölle, vaikka vastaanottavan yhtiön omistusosuus sulautuvasta yhtiöstä olisi välittömästi alle puolet tappiovuosien aikana, kunhan vastaanottava yhtiö ja sen osakkaat yhdessä, välittömästi tai välillisesti, ovat omistaneet yli 50 prosenttia sulautuvan yhtiön osakkeista tappiovuosien alusta lähtien. Helsingin HaO:n perusteena oli, että vähimmäisomistusta määriteltäessä on otettava huomioon myös välillinen omistus.