PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Tappioiden siirtyminen sulautumisessa välittömän omistusosuuden ollessa alle 50 % tappiovuosien aikana

Vastaanottavan yhtiön välitön omistusosuus vuonna 2015 sulautuvan yhtiön osakkeista oli ollut alle puolet sulautuvan yhtiön kahden ensimmäisen tappiovuoden aikana. Helsingin HaO kuitenkin katsoi, että sulautuvan yhtiön verotuksellisten tappioiden tulee katsoa siirtyvän vastaanottavalle yhtiölle, koska vastaanottava yhtiö ja sen osakkeenomistajat yhdessä olivat, välillisesti ja välittömästi, omistaneet sulautuneen yhtiön osakkeista yli 50 prosenttia kyseessä olevien tappiovuosien alusta alkaen.