PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Tarkastatko asiakkaidesi alv-tunnisteita?

EU:n B2B-tavarakaupan järjestelmän pikaparannukset (quick fixes) ovat vaikuttaneet alv-raportoinnin velvoitteisiin ja siten selkeyttäneet veronmaksajien näyttövaatimuksia. Käsittelimme aiemmin call off -varastouudistusta. Pikaparannukset ovat johtaneet myös siihen, että alv-tunnisteesta on tullut pakollinen vaatimus yhteisömyynnin verottomuuden edellytyksenä.

Miksi oikealla alv-tunnisteella on merkitystä?

EU:n B2B-tavarakaupan pikaparannusten (quick fixes) astuttua voimaan 1.1.2020 on muiden kuin tavaran lähtöpaikkana olevan jäsenvaltion asettamista alv-tunnisteista muodostunut pakollinen lisäehto verottoman yhteisömyynnin soveltamiselle. Asianmukaisen ja voimassaolevan alv-tunnisteen puuttuminen myyntidokumenteista voi johtaa siihen, että myynti katsotaan verolliseksi. Siinä tilanteessa myynnistä saatetaan usein myös veloittaa paikallinen arvonlisävero.

Alv-tunnisteen pätevyys ja voimassaolo on mahdollista tarkastaa Euroopan komission Verotus ja Tulliliiton VIES-portaalista. Jotta tiukentuneet näyttöedellytykset tulisi jatkossakin täytetyksi, on tärkeää jatkuvasti suorittaa alv-tunnisteiden tarkastuksia, pitää kirjaa tehdyistä tarkastuksista ja asianmukaisesti suorittaa jatkotoimenpiteitä, mikäli jokin alv-tunniste osoittautuu pätemättömäksi tai puutteelliseksi.

Kuinka varmistaa oman ERP:n yhdenmukaisuus uusien vaatimusten kanssa?

Varmistaaksesi yhdenmukaisuuden uusien vaatimusten kanssa, kannattaa talous- ja IT-tiimien yhdessä suorittaa seuraavat toimenpiteet:

  • Kartoittaa ja arvioida asiakkaan master datan luonnin ja ylläpidon vakiotoimintamenettelyt ERP:ssä
  • Analysoida, miten useamman alv-rekisteröinnin omaavien asiakkaiden master dataa ylläpidetään ERP:ssä
  • Arvioida, kuinka tehokkaasti myyntitilauksia käsittelevä tiimi kykenee havaitsemaan virheelliset tai puuttuvat alv-tunnisteet
  • Selvittää, miten virheelliset tai puuttuvat alv-tunnisteet käsitellään ja mitkä tarkastuspisteet (esim. toimituksen estäminen) aktivoituvat niissä tapauksissa.
  • Arvioida, miten asiakkaan alv-tunnisteen validointiprosessin seurantaa ylläpidetään, jotta voidaan osoittaa veroviranomaisille, että validointitarkastukset on suoritettu asianmukaisesti.

 

Ota yhteyttä:

Jari Kärkkäinen, Tax Technology
jari.k.karkkainen@pwc.com
puh. 020 787 7487

Kaisa Lamppu, Indirect Tax Services
kaisa.lamppu@pwc.com
puh. 020 787 7754

Ilkka Kivinummi, Risk Assurance Services
ilkka.kivinummi@pwc.com
puh. 020 787 7508

Jarkko Kotipelto, Risk Assurance Services
jarkko.kotipelto@pwc.com
puh. 020 787 7073