Tarkastatko asiakkaidesi alv-tunnisteita?

13.2.2020  |  Uutiset, Verotus

EU:n B2B-tavarakaupan järjestelmän pikaparannukset (quick fixes) ovat vaikuttaneet alv-raportoinnin velvoitteisiin ja siten selkeyttäneet veronmaksajien näyttövaatimuksia. Käsittelimme aiemmin call off -varastouudistusta. Pikaparannukset ovat johtaneet myös siihen, että alv-tunnisteesta on tullut pakollinen vaatimus yhteisömyynnin verottomuuden edellytyksenä.

Miksi oikealla alv-tunnisteella on merkitystä?

EU:n B2B-tavarakaupan pikaparannusten (quick fixes) astuttua voimaan 1.1.2020 on muiden kuin tavaran lähtöpaikkana olevan jäsenvaltion asettamista alv-tunnisteista muodostunut pakollinen lisäehto verottoman yhteisömyynnin soveltamiselle. Asianmukaisen ja voimassaolevan alv-tunnisteen puuttuminen myyntidokumenteista voi johtaa siihen, että myynti katsotaan verolliseksi. Siinä tilanteessa myynnistä saatetaan usein myös veloittaa paikallinen arvonlisävero.

Alv-tunnisteen pätevyys ja voimassaolo on mahdollista tarkastaa Euroopan komission Verotus ja Tulliliiton VIES-portaalista. Jotta tiukentuneet näyttöedellytykset tulisi jatkossakin täytetyksi, on tärkeää jatkuvasti suorittaa alv-tunnisteiden tarkastuksia, pitää kirjaa tehdyistä tarkastuksista ja asianmukaisesti suorittaa jatkotoimenpiteitä, mikäli jokin alv-tunniste osoittautuu pätemättömäksi tai puutteelliseksi.

Kuinka varmistaa oman ERP:n yhdenmukaisuus uusien vaatimusten kanssa?

Varmistaaksesi yhdenmukaisuuden uusien vaatimusten kanssa, kannattaa talous- ja IT-tiimien yhdessä suorittaa seuraavat toimenpiteet:

  • Kartoittaa ja arvioida asiakkaan master datan luonnin ja ylläpidon vakiotoimintamenettelyt ERP:ssä
  • Analysoida, miten useamman alv-rekisteröinnin omaavien asiakkaiden master dataa ylläpidetään ERP:ssä
  • Arvioida, kuinka tehokkaasti myyntitilauksia käsittelevä tiimi kykenee havaitsemaan virheelliset tai puuttuvat alv-tunnisteet
  • Selvittää, miten virheelliset tai puuttuvat alv-tunnisteet käsitellään ja mitkä tarkastuspisteet (esim. toimituksen estäminen) aktivoituvat niissä tapauksissa.
  • Arvioida, miten asiakkaan alv-tunnisteen validointiprosessin seurantaa ylläpidetään, jotta voidaan osoittaa veroviranomaisille, että validointitarkastukset on suoritettu asianmukaisesti.

 

Ota yhteyttä:

Jari Kärkkäinen, Tax Technology

puh. 020 787 7487

Kaisa Lamppu, Indirect Tax Services

puh. 020 787 7754

Ilkka Kivinummi, Risk Assurance Services

puh. 020 787 7508

Jarkko Kotipelto, Risk Assurance Services

puh. 020 787 7073

Kommentit on suljettu.