PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Tarkista johdannaisten verotus ennen veroilmoituksen jättämistä

Kirjanpitolautakunta julkaisi viime joulukuussa paljon keskustelua herättäneen lausunnon 1963, joka on vaikuttanut monen yhtiön johdannaisten kirjauskäytäntöihin jo vuonna 2016. Aikaisemmin taseen ulkopuolisina vastuina esitetyt johdannaiset tulevat nyt useissa tapauksissa esitettäviksi tuloslaskelmalla ja taseella. Lisäksi muutosten taustalla on kirjanpitolain uudistus, joka mahdollistaa myös käypään arvoon kirjaamisen.

Johdannaiset voidaan jakaa kahteen ryhmään: (1) johdannaisiin, joiden osalta on olemassa dokumentoitu ja tehokas suojaussuhde, ja (2) johdannaisiin, joita pidetään kaupankäyntitarkoituksessa tai ne ovat luonteeltaan riskiä suojaavia, mutta niihin ei sovelleta suojauslaskentaa.

Johdannaisten verotukseen vaikuttavat mm. seuraavat tekijät:

  • kirjanpidossa valittu kirjausperiaate
  • täyttääkö johdannainen IAS 39 -vaatimukset
  • mikä on johdannaisen suojaustarkoitus.

Jos yhtiö on muuttanut kirjanpidossaan johdannaisten kirjausperiaatetta, kirjauskäytännön muutoksen vaikutus (avaavan taseen oikaiseminen) on tutkittava erikseen. Tietyin edellytyksin myös taseeseen kirjattu muutos on huomioitava verotuksessa.

 

Tilaa asiantuntijoidemme laatima maksuton opas 10 tärppiä yritysveroilmoituksen laatimiseen