PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Tietosuoja-asetus kieltää Verohallinnon oikeuden pyytää massaluonteisia tietoja

Verohallinnon on otettava tietosuojanäkökohdat huomioon esittäessään tietopyyntöjä ja rajattava tietopyyntönsä koskemaan verovelvollisia, joiden verovalvonnan kannalta tietojen voidaan olettaa olevan tarpeellisia.