PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Toimialajärjestöjen jäsenmaksujen arvonlisäverollisuus

Korkein hallinto-oikeus antoi vuonna 2011 ratkaisun KHO:2011:75 koskien toimiala- ja muiden edunvalvontajärjestöjen toiminnan arvonlisäverollisuutta. Ratkaisussa KHO katsoi, että jäsenten etujen ajamiseksi kerättävä jäsenmaksu ei ole vastiketta jäsenille suoritettavista palveluista eikä tästä toiminnasta siten voinut hakeutua vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvolliseksi. Nyt KHO on antanut useampia toimialajärjestöjä koskevia ratkaisuja, joissa on ollut arvioitavana erilaisin järjestelyin toteutettujen järjestöjen toimintojen arvonlisäverollisuus.