PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Tulolähdejako poistuu - valtiovarainvaliokunta puolsi hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana

Hallitus antoi 29.11.2018 eduskunnalle esityksensä yhteisöjen tulolähdejaon poistamisesta. Valtiovarainvaliokunta on puoltanut 18.1.2019 hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana.