PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Tuloverotuksen muutoksia vuodelle 2020

Tuloverotuksen vuosi alkoi vauhdikkaasti useilla vuoden alusta voimaan tulleilla muutoksilla. Olemme uutisoineet olennaisimmista jo lainvalmisteluvaiheessa. Verohallinto on myös tehnyt ohjeisiinsa paljon päivityksiä muutosten johdosta. Tulolähdejaon uudistuksesta johtuvia muutoksia lukuun ottamatta ohjeiden päivitykset ovat pääasiassa teknisluonteisia.