PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Työnantajan tarjoaman koulutuksen verovapautta selkeytetään ja laajennetaan

Hallituksen puolivälitarkastelussa päätettiin edistää työntekijöille tarjottavia koulutusmahdollisuuksia. Työnantajan tarjoaman koulutuksen verovapautta on tarkoitus selkeyttää ja laajentaa työntekijän verotuksessa. Asian osalta käynnistetään lainvalmistelu ja muutokset on tarkoitus saattaa voimaan vuoden 2018 alusta.