PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Työnantajan tarjoaman koulutuksen verovapautta selkeytetään ja laajennetaan

Hallituksen puolivälitarkastelussa päätettiin edistää työntekijöille tarjottavia koulutusmahdollisuuksia. Työnantajan tarjoaman koulutuksen verovapautta on tarkoitus selkeyttää ja laajentaa työntekijän verotuksessa. Asian osalta käynnistetään lainvalmistelu ja muutokset on tarkoitus saattaa voimaan vuoden 2018 alusta.

Työnantajat järjestävät ja kustantavat työntekijöilleen erilaisia koulutuksia, sillä globalisaatio, talouden rakennemuutos ja työelämän muutokset ovat vaikuttaneet koulutuksen tarpeen lisääntymiseen. Työnantajan tarjoaman koulutuksen verokohtelu työntekijän verotuksessa perustuu nykyisin oikeus- ja verotuskäytäntöön, minkä johdosta aiheeseen liittyy monia tulkinnanvaraisia kysymyksiä. Yleinen lähtökohta on, että työntekijälle ei muodostu verotettavaa etua sellaisesta työnantajan kustantamasta ammattitaidon ylläpitämiseen tai kehittämiseen tähtäävästä koulutuksesta, joka tapahtuu ensisijaisesti työnantajan intressissä.

Tuloverolakiin on tarkoitus lisätä nimenomainen säännös työnantajan tarjoaman koulutuksen verovapaudesta työntekijän verotuksessa. Lisäksi verovapautta laajennettaisiin siten, että se kattaisi laajasti myös työnantajan intressissä tapahtuvan tutkintoon johtavan koulutuksen.