PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Työryhmä ehdottaa osinkoverotukseen merkittäviä muutoksia

Ehdotuksen mukaan listaamattomien yhtiöiden osinkoverotus pääosin kiristyisi.

Valtiovarainministeriön asettama Yritysverotuksen asiantuntijatyöryhmä on julkaissut loppuraporttinsa. Raportissa ei esitetä merkittäviä muutoksia yritysverotukseen. Sen sijaan siinä esitetyt keskeiset ehdotukset kohdistuvat listaamattomien osakeyhtiöiden jakamien osinkojen verotukseen.

Nykyisin listaamattoman yhtiön jakama osinko jaetaan pääomatulo-osinkoon ja ansiotulo-osinkoon siten, että pääomatulo-osinkoa on korkeintaan 8 % yhtiön nettovarallisuudesta. Tästä summasta 75 % on kuitenkin verovapaata tuloa ja loppuosaan kohdistuu pääomatuloverotus. Kahdeksan prosentin rajan ylittävästä osasta 75 % on veronalaista ansiotuloa ja 25 % verovapaata tuloa. Lisäksi laskentaa mutkistaa sääntö, jonka mukaan 8 % rajan alle jäävät, mutta 150 000 euron saajakohtaisen rajan ylittävät pääomatulo-osingot ovat 85 prosenttisesti veronalaisia ja vain 15 prosenttisesti verovapaita.

Työryhmän raportissa järjestelmän pääpiirteet ehdotetaan säilytettäviksi. Pääomatulo-osingoksi katsottaisiin jatkossa kuitenkin vain 4 % yhtiön nettovarallisuudesta. Tästä pääomatulo-osingosta veronalaista olisi 40 % nykyisen 25 % sijaan. Toisaalta 150 000 euron saajakohtainen raja ehdotetaan poistettavaksi kokonaan. Ansiotulo-osingon verotukseen ei ehdoteta muutoksia.

Ehdotetun muutokset vaikuttaisivat eri tavoin erilaisiin yhtiöihin. Tällä hetkellä on yleistä, että yhtiö jakaa osinkoa pääomatulona verotettavan enimmäismäärän, eli 8 % nettovarallisuudestaan. Mikäli samaa käytäntöä haluttaisiin jatkaa, osingonjako putoaisi ehdotuksen seurauksena puoleen. Vaihtoehtona olisi nostaa osa osingoista kalliisti verotettuina ansiotulo-osinkoina. Suurimmalle osalle yrityksistä muutos tarkoittaisi siis osinkoverotuksen kiristymistä.

Jos riittävän suuri nettovarallisuus mahdollistaa osingonjaon myös ehdotetun 4 % tuottorajan puitteissa, ehdotetun osinkoverotuksen taso vastaa nykyistä, kun saajakohtaisen osingon määrä on noin 200 000 euroa. Paljon osinkoa jakavissa korkean nettovarallisuuden yhtiöissä osingon verotus voi keventyä. Ehdotukset eivät vaikuta tilanteeseen, jossa osingonsaajana on toinen yhtiö tai omistaja on ulkomainen. Myöskään First North -kauppapaikalle listautuvien yhtiöiden osinkoverotukseen ei ehdoteta muutoksia.

Raportti sisältää myös ehdotuksen ansiotuloverotuksen keventämisestä sekä arvioita yritysverotuksen kehittämistarpeista. Nyt julkaistu raportti on kuitenkin asiantuntijaryhmän ehdotus. Mahdollisista veromuutoksista päättäminen on poliittinen kysymys ja on hyvin mahdollista, että ehdotetut muutokset eivät saa poliittista kannatusta. Seuraamme ehdotusten käsittelyä kevään aikana.