PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Tytäryhtiöiden lopulliset tappiot ja mahdollisuus siirtää tappioita toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelle emoyhtiölle

Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) antoi päätöksensä tapauksissa Memira Holding (C-607/17) ja Holmen (C-608/17) 19.6.2019. EUT:n ratkaisujen perusteella emoyhtiö voi tietyissä tilanteissa vähentää verotuksessaan toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen tytäryhtiönsä lopulliset tappiot. Päätökset selventävät edellytyksiä sille, että tappioita voidaan pitää lopullisina.