PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Ulkomaisia väliyhteisöjä koskevaa lakia ehdotetaan muutettavaksi, yleistä veronkiertosäännöstä ei

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan, että ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annettua lakia (väliyhteisölakia) muutetaan. Lakiluonnos on tällä hetkellä lausuntokierroksella ja lausuntoaika päättyy 27.8.2018. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2019 alusta, ja sitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2019 toimitettavassa verotuksessa.