PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Ulkomaisia yhtiömuotoisia rahastoja ei rinnastettu tuloverotuksessa kotimaisiin sijoitusrahastoihin

KHO katsoi 20.3.2019 antamissaan kahdessa julkaisemattomassa päätöksessä, ettei Alankomaihin rekisteröityä rahastoa eikä monikansalliseen vakuutusryhmittymään kuuluvaa ranskalaista rahastoa pidetty rinnastettavina kotimaisiin sijoitusrahastoihin, eikä niiden Suomesta saamaa tuloa pidetty verosta vapautettuna. Alankomainen rahasto oli yhtiöoikeudelliselta muodoltaan naamloze vennootschap (NV) ja yhtiöön sovellettiin niin sanottua FII-regiimiä (fiscal investment institutions). Ranskalainen rahasto oli ns. SPPICAV-yhtiö (Société de Placement à Prépondérance Immobilière à Capital Variable), yhtiöoikeudelliselta muodoltaan Société par Actions Simplifiée (SAS).