PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

USA vetäytyy neuvotteluista, OECD:n digiverohanke viivästyy

OECD:n oli tarkoitus päättää digiveroehdotuksensa lopullisesta sisällöstä 1.–2.7.2020 Berliinissä. USA ilmoitti kuitenkin Espanjan, Italian, Ranskan ja Iso-Britannian ministereille osoitetulla, 12.6.2020 päivätyllä kirjeellään vetäytyvänsä neuvotteluista. Vetäytyminen vaikeuttaa huomattavasti OECD:n tavoitetta päästä yhteisymmärrykseen uuden, kaksiosaisen digiveromallin sisällöstä vuoden 2020 aikana. 

USA on suhtautunut jo aiemmin nihkeästi etenkin digiverohankkeen ensimmäiseen pilariin, jonka tarkoituksena on löytää uusi tulon allokaatiometodi digiyhtiöiden tulon kohdistamiseksi varsinkin niihin maihin, joissa palveluja tosiasiallisesti kulutetaan. USA:n kriittisen linjan takana on epävarmuus uudistuksen vaikutuksista yhdysvaltalaisiin, digitaalisesti operoiviin teknologiajätteihin ja näiden verotukseen.

Toisaalta USA on osoittanut huolensa myös eri valtioiden omista, kansallisista digiveroprojekteista: esimerkiksi Intia, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Ranska, Unkari ja Turkki ovat suunnitelleet verolainsäädäntönsä muuttamista tai jo muuttaneet sitä niin, että digitaalista liiketoimintaa harjoittaville yhtiöille on kohdennettu uusia veroja.

Myös OECD on ollut kehityksestä huolissaan, sillä useat kansalliset mallit monimutkaistavat kansainvälistä verotusta ja lisäävät moninkertaisen verotuksen riskiä.

Nimenomaan tämän vuoksi – kansallisten ratkaisujen minimoimiseksi – OECD:n tavoitteena on ollut saavuttaa yhteisymmärrys kansainvälisestä mallista mahdollisimman pian. USA puolestaan on väläytellyt kauppasodan mahdollisuutta niille valtioille, jotka ottavat käyttöön digitaalista liiketoimintaa harjoittaviin yhtiöihin kohdennettuja kansallisia veroja.

USA perusteli vetäytymistään muun muassa sillä, että neuvotteluiden keskeytyminen mahdollistaa valtioiden keskittymisen COVID-19-pandemian vastaiseen taisteluun ja siitä toipumiseen. USA:n kirjeen perusteella maan tarkoituksena ei kuitenkaan ole lopullisesti pysäyttää OECD-hanketta projektin viime metreillä; sen sijaan kyse olisi projektin rauhoittamisesta vallitsevan talouskriisin keskellä. 

Nähtäväksi jää, johtaako projektin pitkittyminen jälleen uuteen aaltoon kansallisia digiveroratkaisuja ja milloin loppuneuvotteluita kansainvälisen ratkaisun saavuttamisesta päästään käymään. Yhtenä ajankohtana on esitetty lokakuuta 2020, joten konsensuksen saavuttaminen OECD:n tavoitteen mukaisesti vuoden 2020 aikana on vähintäänkin haasteellista.

 

Kirjoitimme edellisen tilannepäivityksen OECD:n digiverohankkeen etenemisestä 14.5.2020 ja se on luettavissa täällä. Tuolloin valtiot olivat toivoneet projektin lykkäämistä loppuvuoteen nimenomaan COVID-19-pandemian vuoksi.